Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31. 7. 2018

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 7. 2018.


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 7. meziročně snížil o 0,81 procentního bodu a dosáhl výše 2,14 %. Meziměsíčně, tedy oproti červnu 2018, se jeho hodnota zvýšila, a to o 0,13 procentního bodu. Toto zvýšení do jisté míry ovlivnil konec školního roku a příliv absolventů škol na úřady práce.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v Pardubickém kraji (2,00 %), na druhém místě byl Plzeňský kraj (2,01 %) a na třetím místě kraj Jihočeský (2,02 %). Kraj Hl. m. Praha se umístil na čtvrtém místě s hodnotou 2,14 %. V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně zvýšil  o 0,12 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,06 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci července 2018 20 301 osob, z toho bylo 10 928 žen. Meziročně ubylo v evidenci 6,6 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti červnu 2018, přibylo v evidenci 1 046 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně, tedy oproti červenci 2017, vzrostl o 66,6 % na evidovaných 62 284 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 859 pracovních míst.

 

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)