Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31.7.2017

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 7. 2017.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 7. 2017 meziročně snížil o 0,96 procentního bodu a dosáhl výše 2,95 %. Meziměsíčně, tedy oproti červnu 2017 se jeho hodnota zvýšila o 0,08 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele opět nejnižší v Plzeňském kraji (2,62 %), na druhém místě byl Pardubický kraj (2,84 %), následoval Jihočeský kraj (2,85 %) a Královéhradecký kraj (2,87 %). Kraj Hl. m. Praha se ocitl s hodnotou (2,95 %) stejně jako v květnu a červnu až na pátém místě. Celkově se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně zvýšila ve všech krajích kromě kraje Ústeckého a Karlovarského. V celé ČR se meziměsíčně podíl nezaměstnaných osob zvýšil o 0,10 procentního bodu a dosáhl hodnoty 4,07 %. Toto zvýšení do jisté míry ovlivnil konec školního roku a zvýšená evidence absolventů a zaměstnanců škol začátkem prázdnin.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci července 2017 26 878 osob, z toho bylo 14 620 žen. Meziročně ubylo  téměř 8,0 tisíc evidovaných zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti červnu 2017, přibylo v evidenci 670 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně opětovně vzrostl, a to o 94,8 % na evidovaných 37 374 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 891 pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)