Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31.5.2018

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 5. 2018.


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 5. meziročně snížil o 0,90 procentního bodu a dosáhl výše 2,04 %. Meziměsíčně, tedy oproti dubnu 2018, se jeho hodnota snížila o 0,04 procentního bodu.

 

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v Pardubickém kraji (1,88 %), na druhém místě byl Plzeňský kraj (1,91 %) a na třetím místě následoval kraj Hl. m. Praha (2,04 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně snížil o 0,19 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,01 %.

 

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci května 2018 19 545 osob, z toho bylo 10 090 žen. Meziročně ubylo v evidenci 7,3 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti dubnu 2018, ubylo v evidenci 372 nezaměstnaných.

 

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně, tedy oproti květnu 2017, vzrostl o 62,3 % na evidovaných 54 700 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 3 677 pracovních míst.
 

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)