Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31.3.2017

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 3. 2017

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 3. 2017 meziročně snížil o 0,93 procentního bodu a dosáhl výše 3,17 %. Meziměsíčně, tedy oproti únoru 2017 se jeho hodnota snížila o 0,09 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v Plzeňském kraji (3,12 %), následoval kraj Hl. m. Praha (3,17 %) a kraj Královéhradecký (3,46 %). Celkově se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně snížila ve všech krajích, což zřejmě ovlivnila četnější nabídka sezónních prací. V celé ČR se meziměsíčně podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,35 procentního bodu a dosáhl hodnoty 4,79 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci března 2017 28 670 osob, z toho bylo 14 846 žen. Meziročně ubylo z evidence téměř 7,9 tisíc evidovaných zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti únoru 2017, ubylo v evidenci 753 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně opětovně vzrostl, a to o 54,8 % na evidovaných 26 431 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 052 pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)