Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31.12.2017

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 12. 2017.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 12. 2017 meziročně snížil o 1,01 procentního bodu a dosáhl výše 2,34 %. Meziměsíčně, tedy oproti listopadu 2017 se jeho hodnota snížila o 0,05 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele po delší době nejnižší v kraji  Hl. m. Praha (2,34 %), na druhém místě byl Plzeňský kraj (2,55 %), následovaly kraje Královéhradecký (2,72 %) a Pardubický (2,83 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně zvýšil o 0,25 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,77 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci prosince 2017 21 787 osob, z toho bylo 11 493 žen. Meziročně ubylo v evidenci 8,4 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti listopadu 2017, ubylo v evidenci 407 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně, tedy oproti prosinci 2016 vzrostl více jak dvojnásobně na evidovaných 42 380 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 999 pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)