Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31.1.2018

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 1. 2018.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 1. se meziročně snížil o 1,02 procentního bodu a dosáhl výše 2,32 %. Meziměsíčně, tedy oproti prosinci 2017, se jeho hodnota snížila o 0,02 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele znovu nejnižší v kraji  Hl. m. Praha (2,32 %), na druhém místě byl Plzeňský kraj (2,70 %), následovaly kraje Královéhradecký (2,82 %) a Pardubický (3,01 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně zvýšil o 0,12 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,89 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci ledna 2018 21 729 osob, z toho bylo 11 398 žen. Meziročně ubylo  v evidenci 8,4 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti prosinci 2017, ubylo v evidenci 58 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně, tedy oproti lednu 2017 vzrostl více jak dvojnásobně na evidovaných 44 220 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 840 pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)