Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31.10.2017

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 10. 2017.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 10. 2017 meziročně snížil o 1,02 procentního bodu a dosáhl výše 2,55 %. Meziměsíčně, tedy oproti září 2017, se jeho hodnota snížila o 0,16 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele opět nejnižší v Plzeňském kraji (2,32 %), na druhém místě byl Pardubický kraj (2,40 %), kraj Hl.m. Praha se ocitl s hodnotou (2,55 %) na třetím místě, následovaly kraje Královéhradecký (2,57 %) a Jihočeský (2,59 %). Celkově se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně snížila ve všech krajích. V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně snížil o 0,20 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,60 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci října 2017 23 471 osob, z toho bylo 12 447 žen. Meziročně ubylo  v evidenci 8,6 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti září 2017, ubylo v evidenci 1 296 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně opětovně vzrostl, a to o 86,8 % na evidovaných 39 461 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 058 pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)