Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31. 12. 2018

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 12. meziročně snížil o 0,41 procentního bodu a dosáhl výše 1,93 %. Meziměsíčně, tedy oproti listopadu 2018, se jeho hodnota zvýšila o 0,01 procentního bodu.

 

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele po delší době nejnižší v kraji Hl. m. Praha (1,93 %), na druhém místě se umístil Plzeňský kraj (2,12 %) a třetí místo zaujal Pardubický kraj (2,19 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti listopadu 2018) zvýšil o 0,26 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,07 %. Celkově se podíl nezaměstnaných meziměsíčně zvýšil ve všech krajích, což bylo do jisté míry ovlivněno ukončením některých sezonních prací ke konci roku.

 

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil ke konci prosince 2018 18 476 osob, z toho bylo 9 649 žen. Meziročně ubylo v evidenci více než 3,3 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti listopadu 2018. přibylo v evidenci 89 nezaměstnaných.  

 

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti prosinci 2017) vzrostl o 58,9 % na evidovaných 67 323 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 314 volných pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)