Nezaměstnanost v Praze a krajích k 30.4.2018

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 30. 4. 2018.


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 30. 4. meziročně snížil o 0,96 procentního bodu a dosáhl výše 2,08 %. Meziměsíčně, tedy oproti březnu 2018, se jeho hodnota snížila o 0,07 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele po delší době opět nejnižší v Plzeňském kraji (2,06 %), na druhém a třetím místě byla Hl. m. Praha a Pardubický kraj (shodně 2,08 %), následoval Královéhradecký kraj (2,24 %) a Jihočeský kraj (2,37 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně snížil o 0,30 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,20 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci dubna 2018 19 917 osob, z toho bylo 10 201 žen. Meziročně ubylo  v evidenci 7,7 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti březnu 2018, ubylo v evidenci 532 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně, tedy oproti dubnu 2017, vzrostl o 76,6 % na evidovaných 51 023 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 556 pracovních míst.
 

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z   demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)