Nezaměstnanost v Praze a krajích k 28.2.2017

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech
v hl. m. Praze a v krajích ČR k 28. 2. 2017.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 28. 2. 2017 meziročně snížil o 0,95 procentního bodu a dosáhl výše 3,26 %. Meziměsíčně, tedy oproti lednu 2017 se jeho hodnota snížila o 0,08 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele opětovně nejnižší v hl. m. Praze (3,26 %), následoval Plzeňský kraj (3,49 %) a kraj Královéhradecký (3,72 %). Hodnota tohoto ukazatele se meziměsíčně snížila ve všech krajích, což zřejmě ovlivnila nabídka nových sezónních prací. V celé ČR se meziměsíčně podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,15 procentního bodu a dosáhl hodnoty 5,14 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci února 2017 29 423 osob, z toho bylo 15 266 žen. Meziročně ubylo z evidence téměř 8,0 tisíc evidovaných zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti lednu 2017 ubylo v evidenci 705 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze  meziročně opětovně vzrostl, a to o 45,7 % na evidovaných 24 379 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 448 pracovních míst.

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)