Nezaměstnanost v Praze a krajích k 28. 2. 2019

 

8. 3. 2019

 

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 28. 2. 2019

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 28. 2. meziročně snížil o 0,31 procentního bodu a dosáhl výše 1,95 %. Meziměsíčně, tedy oproti lednu 2019, se jeho hodnota snížila o 0,03 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v kraji Hl. m. Praha (1,95 %), na druhém místě se umístil Plzeňský kraj (2,25 %) a třetí místo zaujal Pardubický kraj (2,41 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti lednu 2019) snížil o 0,06 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,20 %. Celkově se podíl nezaměstnaných meziměsíčně snížil ve všech krajích s výjimkou Ústeckého kraje, kde se uvedený podíl nezměnil.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě ke konci února 2019 činil 18 592 osob, z toho bylo 9 623 žen. Meziročně ubylo v evidenci více než 2,6 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti lednu 2019, ubylo v evidenci 316 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti únoru 2018) vzrostl o 46,5 % na evidovaných 67 484 volných míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 1 741 volných pracovních míst.

 

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)