Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Praze ve 4. čtvrtletí a od počátku roku 2019

 

7.2.2020

V hromadných ubytovacích zařízeních na území Prahy se ubytovalo ve 4. čtvrtletí 2019 celkem 2,1 milionu hostů, což bylo meziročně o 1,4 % více (+28 tis. hostů). Celkový počet přenocování byl 4,6 milionu nocí. Zahraniční hosté strávili v pražských ubytovacích zařízeních 4,1 mil. nocí, tedy meziročně o 3,2 % více. U hostů z ostatních částí republiky byl zaznamenán pokles (-3,4 %).

Během celého roku 2019 se v Praze ubytovalo více než 8 milionu hostů. Oproti roku 2018 to představovalo nárůst 1,7 % (+136,9 tis.). Průměrný počet přenocování jednoho hosta v roce 2019 činil 2,3 noci. Nejdéle se zdrželi hosté z Ruska (3,5 noci) a Izraele (3,3 noci). Nejvíce návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení bylo v roce 2019 již tradičně z Německa (11 %), USA (6 %), Velké Británie (5 %) a Ruska (5 %).

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ)[1] hlavního města Prahy se během 4. čtvrtletí roku 2019 ubytovalo celkem 2,1 milionu hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2018 se ubytovalo v hlavním městě o cca 28 tisíc návštěvníků více (+1,4 %). Oproti předchozímu čtvrtletí 2019 se jednalo o pokles o 14 %. Je to logické, letní měsíce (třetí čtvrtletí) patří mezi měsíce s největším počtem ubytovaných hostů.

Praha patří k nejnavštěvovanější destinaci v České republice. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 4. čtvrtletí 2019 ubytovalo 41 % všech registrovaných návštěvníků ČR a dokonce 64 % všech zahraničních hostů (nerezidentů). Vyplývá to samozřejmě ze zcela specifického postavení Prahy. Nejen, že je Praha mezi zahraničními turisty považována za krásné historické město, ale hlavní města evropských států jsou obecně jedny z nejnavštěvovanějších destinací daného státu.

Vývoj počtu návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v Praze (2016-2019)

Pozn. Údaje za 4 čtvrtletí 2019 jsou předběžné

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 4. čtvrtletí 2019 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 83,1 % všech hostů (1 703 877 návštěvníků). Z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 4. čtvrtletí 2019 ubytováno celkem 346 190 hostů. V meziročním srovnání došlo ve 4. čtvrtletí 2019 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 2,0 %. Počet návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) poklesl o 1,5 %.

Během celého roku 2019, bylo v hromadných ubytovacích zařízeních Prahy ubytováno celkem 8 029 110  hostů. Meziroční nárůst činil 1,7 % (+136,9 tis.). Zahraničních hostů bylo v hromadných ubytovacích zařízeních ubytováno téměř 6,8 milionů, meziročně o 1,7 % více (v absolutních hodnotách o 115,4 tis. více). Domácích hostů bylo celkem 1,2 milionů, meziročně o +1,8 % více (+ 21,5 tis.).

Turistická sezóna je (nejen) v Praze soustředěna do letních měsíců. Nejnavštěvovanější jsou hromadná ubytovací zařízení v srpnu a červenci. Dalšími měsíci, které jsou mezi hosty oblíbené, jsou říjen a květen. V roce 2019 se v těchto měsících ubytovalo od 735,9 tisíc hostů (květen) do 800,4 tisíc hostů (srpen).

Počet přenocování a průměrný počet přenocování na jednoho hosta v Praze v 1-4. čtvrtletí 2019


Pozn. Údaje za 4 čtvrtletí 2019 jsou předběžné

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během 4. čtvrtletí 2019 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 4 648 824 nocí, což bylo o 2,4 % přenocování více než ve 4. čtvrtletí 2018. Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2019 celkem 4 082 590 nocí, tedy o 3,2 % více než v roce 2018. Pokles počtu přenocování byl zaznamenán u hostů z ostatních částí republiky (-3,4 %).

Za celý rok 2019 bylo v Praze evidováno celkem 18,5 milionů přenocování, což bylo o 1,1 % více než v roce 2018.

Celkový průměrný počet přenocování jednoho hosta v roce 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních Prahy byl 2,3 noci, host ze zahraničí setrval průměrně 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

Nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (ti zde byli ubytováni v průměru 3,5 noci) a hosté z Izraele (3,3 noci). Relativně krátce se v Praze naopak zdrželi hosté ze vzdálených zemí jako je Čína (1,8 noci) a Jižní Korea (1,7 noci).

Zahraniční návštěvníci hromadných ubytovacích zařízení v Praze (1. -4. čtvrtletí 2019)

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v roce 2019 ze sousedního Německa, kteří se svými 898,3 tisíci návštěvníky tvořili 11 % všech registrovaných hostů. Na dalších místech se umístili hosté z USA (510,7 tisíc), hosté z Velké Británie (432,2 tisíc) a Ruska (393,0 tisíc), hosté z Itálie (334,6 tisíc), Slovenska (310,5 tisíc) a Číny (310,4 tis.).

V meziročním srovnání přijelo do Prahy v roce 2019 méně hostů z Německa (- 1,6 %). Největší meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán u hostů z Polska (+8,7 %), Španělska (+7,7 %), USA (+5,7 %) a Slovenska (+4,6 %). Naopak nejvíce meziročně poklesl počet hostů z Jižní Korey (-8,9 %), Rakouska (-7,6 %), Číny (-4,8 %) a Nizozemska (-4,3 %).

 

Veškeré údaje za 4. čtvrtletí 2019 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

Veřejná databáze:  Počet hostů v HUZ – aktuální data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt:

Jana Podhorská

Oddělení informačních služeb Praha

Kontakt: 274 052 673, 737 280 502

E-mail: jana.podhorska@czso.cz


[1] Hromadné ubytovací zařízení je zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf