Návštěvnost ubytovacích zařízení Prahy ve 3. čtvrtletí 2022

 

9. 11. 2022

Příjezdový cestovní ruch v Praze se velmi rychle vzpamatovává z útlumu způsobeného pandemií covid-19. Hostů i počtu jejich přenocování stále přibývá. Během třetího čtvrtletí 2022 se ubytovalo v pražských hromadných ubytovacích zařízeních 1,8 mil. hostů (meziročně o 77 % více). Tím se návštěvnost vyrovnala stejnému období za rok 2014. Oproti třetímu kvartálu 2019 zaostává počet hostů již jen o 19,7 %.  

Počet přenocování od července do září 2022 dosáhnul v české metropoli na 4,3 mil. – tj. o 83,4 % více než před rokem.

Příjezdový cestovní ruch v Praze se ve 3. čtvrtletí 2022 vyvíjel nadále pozitivně. Hostů i počtu jejich přenocování rychle přibývá, k čemuž nepochybně přispělo i zvýšení počtu přímých leteckých spojení z Prahy a navýšení frekvence letů do různých oblíbených destinací.
Letošní 3. čtvrtletí se počtem hostů, kteří přijeli do pražských hromadných ubytovacích zařízení, dostalo přibližně na úroveň stejného období roku 2014.

Obrázek 1: Hosté a přenocování v hl. m. Praze v období Q3/2012-Q3/2022

Obrázek 1: Hosté a přenocování v hl. m. Praze v období 3. čtvrtletí 2012- třetí čtvrtletí 2022

Ve 3. čtvrtletí 2022 přijelo do pražských hromadných ubytovacích zařízení 1 844 332 hostů. Výraznou převahu měli návštěvníci ze zahraničí (78,5 %). Praha už se tak začíná přibližovat poměru návštěvníků, jaký byl obvyklý před pandemií covid-19. V měřeních za 3. čtvrtletí v letech 2012-2019 podíl hostů ze zahraničí kolísal mezi 86,7 % a 89,7 %, v letech 2020-21 dosáhnul pouze na 58,1 % a 60 %.

Obrázek 2: Podíl rezidentů a nerezidentů na celkovém počtu hostů v hl. m. Praze v období Q3/2012-Q3/2022

 Obrázek 2: Podíl rezidentů a nerezidentů na celkovém počtu hostů v hl. m. Praze v období 3. čtvrtletí 2012- 3. čtvrtletí 2022

Meziročně vzrostl ve 3. čtvrtletí 2022 počet návštěvníků Prahy o 802,6 tisíc (77 %).
Oproti třetímu čtvrtletí 2019 bylo hostů o 452,8 tisíc (19,7 %) méně. Situace v příjezdovém cestovním ruchu se tak v české metropoli každým měsícem zlepšuje. Zatímco nerezidentů ve třetím kvartále 2022 v Praze meziročně výrazně přibylo (o 822,4 tisíc, tj. 131,7 %), rezidentů přijelo o necelých 20 tis. (4,8 %) méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2019, kdy byl cestovní ruch v Praze na vrcholu, bylo ale rezidentů o 31,9 % více a nerezidentů o 27,5 % méně.


Počet přenocování v Praze ve 3. čtvrtletí 2022 dosáhnul na 4 256 389 – tj. o 83,4 % více než před rokem. Návštěvníci ze zahraničí realizovali 82,8 % těchto přenocování, rezidenti 17,2 %. Meziročně tak přibylo více než 2 mil. přenocování ze strany nerezidentů (+134,4 %) a ubylo přibližně 85 tis. noclehů hostů z ostatních krajů České republiky (-10,4 %). Při pohledu na srovnatelné období roku 2019 zaostávala Praha letos v létě celkem o 21,3 % přenocování. U nerezidentů činil pokles v kategorii přenocování 27,5 % (1,3 mil. noclehů), u rezidentů naopak došlo k nárůstu o 33,9 % (185,4 tis. přenocování).
I z hlediska poměru počtu přenocování rezidentů a nerezidentů se Praha postupně navrací k situaci před pandemií -  podíl nerezidentů na celkovém počtu přenocování ve 3. čtvrtletí 2022 dosáhnul na 82,8 %. Ve 3. čtvrtletí let 2012-2019 se pohyboval mezi 89,4 % a 92,1 %, v období 2020-2021 jen mezi 62,7 % a 64,8 %.

Obrázek 3: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na 1 hosta v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2022

Obrázek 3: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na 1 hosta v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2022

Průměrný počet přenocování v Praze ve 3. kvartále dosáhl na 2,3 noci – u rezidentů na 1,8 noci a u zahraničních návštěvníků na 2,4 noci. Ze zemí s významnější návštěvností stáli výrazněji nad průměrem Izraelci (3,5 noci) a Dánové (3 noci). Kromě Čechů vykazovali nejkratší průměrnou dobu pobytu Korejci (1,9 noci) a Rakušané (2 noci).

V hodnocení od počátku roku 2022 bylo třetí čtvrtletí zatím nejúspěšnější z hlediska celkové návštěvnosti i návštěvnosti ze zahraničí, domácí turisté mírně upřednostnili čtvrtletí druhé. Nejvíce návštěvníků přijelo do Prahy v srpnu – 651 748. V porovnání se srpnem 2019, kdy bylo dosaženo rekordu v měsíčních měřeních návštěvnosti od roku 2012, je to o 18,5 % hostů méně.

Z celorepublikového množství zahraničních návštěvníků jich do Prahy ve třetím čtvrtletí 2022 přijelo 57,6 %. S velkým odstupem následovaly kraje Jihomoravský (8,4 %) a Karlovarský (6,6 %).

Nejvíce domácích návštěvníků, kteří přenocovali v některém z hromadných ubytovacích zařízení, bylo evidováno od července do září v Jihomoravském kraji (13,3 %) a v Jihočeském kraji (12,9 %). Praha skončila v pořadí krajů dle počtu návštěvníků z České republiky na pátém místě (8,3 %).

Praha byla ve 3. čtvrtletí 2022 jediným krajem v České republice, kde zahraniční návštěvníci převládali (78,5 % z celkového množství hostů). Nejnižší podíly zahraničních návštěvníků měly Kraj Vysočina (10,2 %) a Pardubický kraj (11,1 %). Nejvyrovnanější složení návštěvníků měl Karlovarský kraj (zahraniční návštěvníci 41,7 %, rezidenti 58,3 %).

Obrázek 4: Podíl krajů na celkovém počtu hostů - nerezidentů v České republice ve třetím čtvrtletí 2022

 Obrázek 4: Podíl krajů na celkovém počtu hostů - nerezidentů v České republice ve třetím čtvrtletí 2022

Podíl Evropanů na celkovém počtu hostů ze zahraničí dosáhnul v Praze ve třetím čtvrtletí 2022 na 77,4 %.  Na druhém místě se s velkým odstupem a téměř totožným výsledkem umístili návštěvníci ze Severní Ameriky (9,3 %) a z Asie (9,1 %). V rámci 15 zemí, ze kterých přijelo do Prahy nejvíce hostů, figurují všechny čtyři státy, se kterými Česká republika sousedí – tři z nich jsou hned v první čtyřce. Nejvíce hostů přijelo tradičně z Německa (256 427 – tj. 17,7 % z celkového počtu zahraničních hostů).  Druhou nejpočetnější skupinou byli hosté ze zámoří – konkrétně z USA (119 279 – tj. 8,2 %). Třetí a čtvrtou příčku obsadily s velmi podobným počtem hostů Polsko (7,3 %) a Slovensko (6,9 %). Z mimoevropských zemí kromě USA přicestovalo nejvíce hostů z Izraele (11. místo a podíl 2,4 % z celkového počtu zahraničních hostů).

V meziročním porovnání přibylo hostů ze všech sledovaných zemí. Ve srovnání se situací ve třetím čtvrtletí 2019 je vývoj u jednotlivých zemí různý. Výrazně více hostů oproti třetímu kvartálu 2019 přijelo např. z Polska (+26,2 %), Nizozemska (+17,6 %) nebo Slovenska (+16,9 %). Z evropských zemí, které patří z hlediska příjezdového cestovního ruchu pro Prahu k těm významnějším, měly kromě Ruska (-90,3 %) markantnější úbytky oproti 3. čtvrtletí 2019 Španělsko (-41,1 %), Spojené království (-34,1 %), Švédsko (-30,8 %), Francie (-26,8 %) či Itálie (-23,5 %). Hostů z USA bylo méně o 35,2 %, přestože jejich současný počet i tak stačil na druhé místo podle počtu hostů i počtu přenocování. Zatím se nevrátili návštěvníci z Číny
(-91,7 %), Japonska (-85 %) ani Jižní Koreje (-77,4 %).

Obrázek 5: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2022

 Obrázek 5: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2022

Od počátku roku 2022 Praha zaznamenala 4 212 645 hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Je to více než trojnásobný nárůst oproti období leden-září 2021, ale o 29,6 % méně než ve stejném období roku 2019. Počet zahraničních hostů se meziročně zvýšil více než 4x, počet rezidentů narostl o 76,9 %. Na nerezidenty tak připadá 74 % z letošní dosavadní celkové návštěvnosti Prahy.

Počet přenocování v hl. městě dosáhnul za období leden-září 2022 na 9 483 225 (meziroční nárůst o 214,5 %). Je to o necelou třetinu méně než ve stejném období roku 2019, přičemž u nerezidentů zaostává počet přenocování o 38,7 %, u rezidentů došlo naopak k nárůstu o 27,4 %.

 

ČSÚ sleduje údaje o počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních.

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

Výsledky za 3. čtvrtletí 2022 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za 3. čtvrtletí roku 2022 jsou předběžné.

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Údaje o cestovním ruchu lze nalézt ve VDB:

Statistiky VDB (czso.cz)

Nebo ve formátu otevřených dat na:

https://www.czso.cz/csu/czso/hoste-a-prenocovani-v-hromadnych-ubytovacich-zarizenich-podle-zemi

 

Kontakt:
Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz

  • Aktualita v pdf