Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 4. čtvrtletí a od počátku roku 2017

 

(předběžné údaje)

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 4. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 1 941 591 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti 4. čtvrtletí roku 2016 se ubytovalo v hlavním městě o 130,1 tis. návštěvníků více (+7,2 %). Praha byla tradičně nejčastějším cílem všech návštěvníků České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 4. čtvrtletí 2017 ubytovalo 45,7 % všech návštěvníků České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo dokonce evidováno 67,9 % všech zaregistrovaných.

Podle struktury hostů hl. m. Prahy tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) jako obvykle převážnou většinu (84,0 %), tj. 1 630 449 návštěvníků. Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl 311 142 osob.

V meziročním srovnání došlo ve 4. čtvrtletí 2017 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 7,2 % u návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) byl zaznamenán stejný nárůst o 7,2 %.

Podle jednotlivých měsíců 4. čtvrtletí byla nejčetnější návštěvnost zaznamenána v říjnu (celkem 714,5 tis. ubytovaných) z toho bylo 611,2 tis. cizinců. Domácích hostů se nejvíce ubytovalo v listopadu (107,2 tis. hostů).

Od počátku roku 2017 překročila návštěvnost hl. m. Prahy hranici 7,6 mil. hostů (což bylo o 525,3 tis. evidovaných hostů více než v roce 2016), z toho bylo téměř 6,6 mil. zahraničních hostů. Celkovou návštěvnost Prahy ovlivnila zvýšená poptávka  o ubytování v HUZ ze strany zahraničních, ale i domácích hostů.

Graf: Měsíční vývoj počtu návštěvníků HUZ hl. m. Prahy v letech 2013 až 2015

Z výsledků měsíčního zpracování je patrné, že každoročně dochází po povánočním propadu k vyššímu oživení návštěvnosti pražských hromadných ubytovacích zařízení až v měsíci březnu.

Podle měsíčního zpracování bylo v průběhu celého roku 2017 nejvíce ubytovaných hostů v srpnu 774,6 tis. U zahraničních hostů to byly také prázdninové měsíce, a to červenec (688,9 tis,), srpen (682,2 tis.) a dále říjen (611,2 tis.). Nejvíce hostů z Česka se ubytovalo v listopadu (107,2 tis.)

V návaznosti na počet zaregistrovaných hostů ve sledovaném období vypovídá o celkové návštěvnosti i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili v samotném  4. čtvrtletí roku 2017 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 4 519 325 nocí, což bylo o 7,5 % více než ve stejném období roku 2016. V 88,3 % šlo o přenocování zahraničních hostů. V meziročním srovnání byl počet přenocování zahraničních návštěvníků na území hl. m. Prahy o 7,6 % vyšší než ve stejném období 2016. 

Od počátku roku 2017 bylo evidováno téměř 18,1 mil. přenocování, což bylo o 7,5 % více než v roce 2016. V 89,2 % se jednalo o přenocování cizinců a meziroční nárůst činil 7,3 %. Bez zajímavosti jistě není i meziroční nárůst přenocování domácích hostů, kteří strávili v pražských ubytovacích zařízeních o 9,3 % více nocí než v roce 2016.

Graf: Počet přenocování a průměrný počet přenocování zahraničních hostů v HUZ hl. m. Prahy podle vybraných zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ ve 4. čtvrtletí 2017 koresponduje s celkovou návštěvností a tak nejvyšší byl zaznamenán v měsíci říjnu (celkem 1 662,1 tis. přenocování) z toho v 89,1 % se jednalo o přenocování cizinců.  

Od počátku roku 2017 bylo zaregistrováno nejméně přenocování v únoru (927,4 tis. přenocování). Nejvyšší počet přenocování celkem byl zaznamenán v srpnu (1 902,3 tis.), z toho v 90,7 % se jednalo o přenocování cizinců.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta v průběhu 4. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,4 noci a návštěvník z Česka v průměru 1,7 noci.

Během celého roku 2017 byl průměrný počet přenocování jednoho hosta celkem 2,4 noci, u cizinců 2,5 noci a domácí hosté strávili v HUZ hl. m. Prahy v průměru 1,8 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,9 noci), hosté z Itálie (2,9 noci), hosté ze Španělska (2,8 noci) a hosté z Velké Británie (2,6 noci).

Graf: Zahraniční návštěvníci v HUZ  hl. m. Prahy podle vybraných zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce registrovaných zahraničních hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2017 ze sousedního Německa, kteří se svými 905,1 tis. návštěvníky tvořili 14 % všech ubytovaných hostů. Na druhém místě se společně umístili hosté z USA (470,1 tis.) s 7 % podílem a Velké Británie (402,4 tis.), dále hosté z Ruska (390,2 tis.) s 6 % podílem. Na dalších místech se s 5 % podílem umístili hosté z Itálie (324,8 tis.) a hosté z Jižní Koreje, dále pak následovali hosté ze Slovenska (289,5 tis.), Číny (284,7 tis.) a Francie (232,8 tis.) se 4 % podílem.

Nejvyšší meziroční přírůstek byl zaznamenán především u hostů z Ruska, kterých se během celého roku 2017 ubytovalo v HUZ hl. m. Prahy o 109,5 tis. více než v roce 2016. Významný meziroční přírůstek by zaznamenán také u hostů z asijských zemí. Z daleké Jižní Koreje přijelo o  64,1 tis. turistů více než v roce 2016. U turistů z Číny byl přírůstek 58,6 tis. Nárůst byl zaznamenán i u turistů ze sousedního Německa (+27,8 tis.) a  USA (+17,0 tis.). Pomalu se také začali vracet turisté z Ukrajiny (meziročně +15,3 tis.)

Čisté využití lůžek dosáhlo ve 4. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze 68,4 % (v ČR 47,3 %), čisté využití pokojů činilo v tomto období 70,4 % (v ČR 47,7 %). Podle jednotlivých měsíců čtvrtletí byly HUZ nejvíce obsazené v měsíci v říjnu, kdy bylo (čisté využití lůžek 74,2 % a využití pokojů 76,4 %.

Graf: Čisté využití lůžek a využití pokojů v HUZ hl. m. Prahy podle jednotlivých měsíců v letech 2015 až 2017

Od počátku roku 2017 bylo čisté využití pokojů v průměru 67,5 % (v ČR 50,5 %). Využití lůžek během celého roku bylo v HUZ Prahy bylo v průměru 69,5 % (v ČR 49,9 %).

Podle jednotlivých měsíců roku 2017 bylo na území hl. m. Prahy zaznamenáno nejvyšší čisté využití lůžek v prázdninových měsících, a to v srpnu 81,8 % a s 80,6 % celkovým využitím pokojů a také v červenci s 77,9 % čistým využitím lůžek a s 77,9 % využitím pokojů. Vysoké obsazení  zaznamenaly HUZ Prahy také v říjnu (ČVL 74,2 % a VP 76,4 %).

Během 4. čtvrtletí 2017 se v HUZ hl. m. Prahy konalo 1 189 konferencí (s počtem více než 50 účastníků) a celkovým počtem 150 422 účastníků.

Během celého roku 2017 těchto akcí proběhlo 4 127 s celkovým počtem 511 805 účastníků.

______________________

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-4-ctvrtleti-2017

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontakt: Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf