Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 4. čtvrtletí a od počátku roku 2016

 

(předběžné údaje)

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 4. čtvrtletí roku 2016 ubytovalo celkem 1 789 647 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti 4. čtvrtletí roku 2015 se ubytovalo v hlavním městě o 140,2 tis. návštěvníků více (+8,5 %). Hl. m. Praha bylo tradičně nejčastějším cílem všech návštěvníků České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu letošního 4. čtvrtletí ubytovalo 45,4 % všech návštěvníků České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo evidováno 67,8 % ze všech zaregistrovaných.

Podle struktury hostů hl. m. Prahy tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) jako obvykle převážnou většinu (83,9 %), tj. 1 502 348 návštěvníků. Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl 287 299 osob.

V meziročním srovnání došlo ve 4. čtvrtletí 2016 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 8,1 % u návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) byl zaznamenán nárůst dokonce o 10,6 %.

Podle jednotlivých měsíců čtvrtletí byla nejčetnější návštěvnost zaznamenána v říjnu (celkem 659,1 tis. ubytovaných) z toho bylo 557,1 tis. ubytovaných cizinců. Domácích hostů se nejvíce ubytovalo v listopadu (100,4 tis. hostů).

Od počátku roku 2016 překročila návštěvnost hl. m. Prahy poprvé 7,0 mil. hostů. Hlavní město během celého roku 2016 hostilo celkem 7,1 mil. hostů a v porovnání s rokem 2015 to bylo o 7,0 % (+464,3 tis. osob) více. Tento nárůst návštěvnosti byl způsoben jednak vyšším počtem zahraničních hostů, ale také zvýšeným zájmem hostů z ostatních částí republiky.

Z výsledků měsíčního zpracování je patrné, že každoročně dochází po povánočním propadu k vyššímu oživení návštěvnosti pražských hromadných ubytovacích zařízení až v měsíci březnu.

Podle měsíčního zpracování bylo v průběhu roku 2016 nejvíce ubytovaných hostů v září (669,6 tis). U zahraničních hostů to byly tradičně prázdninové měsíce červenec (658,6 tis,), srpen (648,6 tis.) a prosinec (505,5 tis.). Nejvíce hostů z Česka se ubytovalo v listopadu (100,4 tis.)

V návaznosti na počet zaregistrovaných hostů ve sledovaném období vypovídá o celkové návštěvnosti i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili v samotném  4. čtvrtletí roku 2016 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 4 156 018 nocí, což bylo o 8,1 % více než ve stejném období roku 2015. V 88,3 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů. V meziročním srovnání byl počet přenocování zahraničních návštěvníků na území hl. m. Prahy o 7,8 % vyšší než v roce 2015. 

Během celého roku 2016 bylo evidováno téměř 16,7 mil. přenocování, což bylo o 4,8 % více než v roce 2015. V 89,3 % se jednalo o přenocování cizinců a meziroční nárůst činil 3,8 %. Bez zajímavosti jistě není i meziroční nárůst přenocování domácích hostů, kteří strávili v pražských ubytovacích zařízeních o 13,1 % více nocí než v roce 2015.

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ ve 4. čtvrtletí 2016 koresponduje s celkovou návštěvností a nejvyšší byl zaznamenán v měsíci říjnu (celkem 1 525,3 tis. přenocování) z toho v 89,5 % se jednalo o přenocování cizinců.  

Od počátku roku 2016 bylo zaregistrováno nejméně přenocování v lednu (859,7 tis. přenocování). Nejvyšší počet přenocování celkem byl zaznamenán v srpnu (1 813,7 tis.), z toho v 91,1 % se jednalo o přenocování cizinců.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta v průběhu 4. čtvrtletí 2016 v hl. m. Praze byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,4 noci a návštěvník z Česka v průměru 1,7 noci.

Během celého roku 2016 byl průměrný počet přenocování jednoho hosta celkem 2,4 noci, u cizinců 2,5 noci a domácí hosté strávili v HUZ hl. m. Prahy v průměru 1,8 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,7 noci), hosté z Itálie (2,8 noci), hosté ze Španělska (2,7 noci) a hosté z Velké Británie a Nizozemska (2,6 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce registrovaných zahraničních hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 ze sousedního Německa, kteří se svými 872,3 tis. návštěvníky tvořili 14 % všech ubytovaných hostů. Na druhém místě se společně umístili hosté z USA (448,3 tis) a Velké Británie (405,3 tis.) s 7 % podílem. Na dalších místech se s 5 % podílem umístili hosté z Itálie (299,5 tis.), Slovenska (280,6 tis.), Ruska (279,8 tis.) a se 4 % podílem hosté daleké Jižní Koreje, Francie, Polska a Číny.

Největší meziroční přírůstek byl zaznamenán u hostů z Německa, kterých se během celého roku 2016 ubytovalo v HUZ hl. m. Prahy o 42,8 tis. více než v roce 2015. Velký meziroční přírůstek byl rovněž zaznamenán u hostů z daleké Jižní Koreje (+42,1 tis.), Slovenska (+39,3 tis.) a Číny (+25,6 tis.). Pokračoval meziroční úbytek hostů z Ruska, kterých přijelo během 1. až 4. čtvrtletí 2016 o 15,5 tis. méně než ve stejném období roku 2015.

Čisté využití lůžek dosáhlo ve 4. čtvrtletí 2016 v hl. m. Praze 65,8 % (v ČR 45,2 %), čisté využití pokojů činilo v hl. m. Praze v tomto období bylo 66,9 % (v ČR 45,4 %). Podle jednotlivých měsíců roku 2016 bylo na území hl. m. Prahy zaznamenáno nejvyšší čisté využití lůžek v prázdninových měsících, a to v srpnu 81,1 % s 78,5 % celkovým využitím pokojů a v červenci s 77,4 % čistým využitím lůžek a s 76,6% využitím pokojů.

Během 4. čtvrtletí 2016 se v HUZ hl. m. Prahy konalo 1 396 konferencí (s počtem více než 50 účastníků) a celkovým počtem 171 502 účastníků. Během celého roku 2016 těchto akcí bylo 4 187 s celkovým počtem 541 412 účastníků.

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-4-ctvrtleti-2016_

 

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt: Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf