Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 3. čtvrtletí 2021

 

9. 11. 2021

I v letních měsících se podařilo v Praze udržet příznivý trend ve vývoji příjezdového cestovního ruchu, který započal již ve čtvrtletí druhém. Hlavnímu městu přibylo ve 3. kvartále meziročně 41,7 % hostů a 46,2 % přenocování. Praha přivítala 1 063 788 návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení, kteří zde realizovali 2 383 911 přenocování. V porovnání se srovnatelným obdobím před pandemií ale není množství hostů v hlavním městě zatím ani poloviční.

V období od července do září 2021, tedy v hlavní turistické sezóně, přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Praze 1 063 788 hostů. V celkové struktuře převažovali návštěvníci ze zahraničí (58,6 %) nad hosty z ostatních krajů České republiky (41,4 %).

Celkové množství návštěvníků Prahy se meziročně navýšilo o 41,7 %. Tempo růstu u domácích i zahraničních hostů přesáhlo 40 % (rezidenti +40,1 %, nerezidenti +42,8 %), což je dáno nepříznivými výsledky příjezdového cestovního ruchu na straně zahraničních návštěvníků v loňském roce.

Obrázek 1: Počet návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2017–2021


Z dlouhodobějšího pohledu při porovnání dat se stejným obdobím roku 2019 poklesla celková návštěvnost ve třetím čtvrtletí 2021 o 53,7 % (tzn. více než 1,2 mil. osob). Tento propad se týká pouze nerezidentů, kterých ubylo oproti stavu před pandemií o 68,8 % (bezmála 1,4 mil. hostů). V období
2016-2019 přijíždělo v průběhu července až září každoročně více než 1,9 mil. zahraničních hostů.
Rezidentů, kteří navštívili své hlavní město, naopak ve srovnání se třetím čtvrtletím 2019 46,3 % přibylo. Jejich počet přesáhl poprvé ve srovnatelné řadě třetích čtvrtletí (tj. od roku 2012) 0,4 mil. osob.

Počet hostů se meziročně navýšil ve všech sledovaných měsících. Nejvyšší návštěvnost celkem i zvlášť za rezidenty a nerezidenty byla zaznamenána v srpnu.
Na návštěvnosti ze zahraničí se nejvýrazněji podílelo Německo (26,1 % z celkového počtu nerezidentů), následované dalšími dvěma sousedními zeměmi – Slovenskem (9,9 %) a Polskem (9,5 %).
Čtvrtou příčku mezi zahraničními návštěvníky obsadily USA (5 %), pátou Izrael (4,4 %).

Z hlediska počtu návštěvníků ve 3. čtvrtletí 2019 čtvrtá Čína je v letošním roce za stejné období v pořadí zemí až ve čtvrté desítce. Podobně i před dvěma lety ještě páté Rusko se momentálně nalézá až v desítce třetí. Podstatně ubylo hostů ze Spojeného království (-45,1 %).

Obrázek 2: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2021

 

Hotely, penziony, kempy a další hromadná ubytovací zařízení v České republice přivítaly ve 3. čtvrtletí 2021 celkem 6 707 895 hostů. Praha se na tomto výsledku podílela 15,9 %.
Ve skladbě hostů za Českou republiku jako celek výrazně převládali rezidenti (81 %).  
Praha byla jediným krajem, kde měli hosté ze zahraničí převahu (58,6 %) nad návštěvníky tuzemskými. Z celorepublikového množství zahraničních návštěvníků jich mířila takřka polovina (48,8 %) právě do Prahy. Krajem s druhým nejvyšším podílem zahraničních návštěvníků se stal kraj Karlovarský (podíl nerezidentů na celkové návštěvnosti kraje 24,4 %).

Z pohledu návštěvnosti rezidentů se Praha umístila mezi kraji na pátém místě. Přijelo sem 8,1 % z celkového množství tuzemských návštěvníků. Nejvíce rezidentů zamířilo v letních měsících do Jihočeského kraje (13,7 %).

Od počátku roku se v pražských hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 1 398 324 hostů, z čehož 53,3 % tvořili návštěvníci ze zahraničí a 46,7 % rezidenti. Přestože návštěvníků Prahy ve 2. i 3. čtvrtletí letošního roku meziročně přibývalo, v souhrnu za prvních devět měsíců roku 2021 jich přijelo o 31,4 % méně než za stejné období roku 2020.

Na celorepublikovém počtu přenocování (19 377 963) se Praha ve 3. čtvrtletí podílela 12,3 %. Bezkonkurenční v rámci České republiky je podíl Prahy na přenocování nerezidentů (47,3 %).
Počet přenocování v Praze ve 3. kvartále 2021 dosáhnul hodnoty 2 383 911 noclehů. Více než 1,5 mil. (63,1 %) z nich realizovali hosté ze zahraničí, 36,9 % rezidenti. Celkový počet přenocování vzrostl v porovnání se stejným obdobím roku 2020 o 46,2 % - u rezidentů o 44,4 %, u zahraničních návštěvníků o 47,2 %.
Nejsilnějším měsícem z hlediska počtu přenocování byl v Praze srpen, kdy bylo zaevidováno více než 900 tisíc realizovaných noclehů v hromadných ubytovacích zařízeních.
Nejvyšší počet přenocování zahraničních návštěvníků připadá na hosty z Německa (25,2 % ze všech přenocování nerezidentů), Polska (9 %), Slovenska (8,9 %), Izraele (6,2 %) a USA (5,4 %).

Obrázek 3: Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2021

Dle výsledků od počátku roku do konce září zaznamenala pražská hromadná ubytovací zařízení 3 108 355 přenocování, tzn. o 32,3 % méně než před rokem.

Celková průměrná doba přenocování ve 3. čtvrtletí dosáhla na 2,2 noci, u nerezidentů na 2,4 noci a u tuzemských návštěvníků na rovné dvě noci.

Celkově přibylo ve 3. kvartále 2021 hostů i počtu jejich přenocování ve všech čtrnácti krajích České republiky, stejné tvrzení platí i o kategorii rezidentů.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu
Výsledky za 3. čtvrtletí 2021 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 jsou předběžné.
Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_casove_rady_cestovni_ruch

 

Kontakt:
Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz

  • text v pdf