Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 3. čtvrtletí 2020

 

9. 11. 2020

Pokles cestovního ruchu oproti minulému roku nadále pokračoval. V Praze se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních snížil o 67,5 % především díky sníženému zájmu zahraničních hostů (nerezidentů). Počet hostů z ostatních krajů Česka (rezidentů) se naopak mírně zvýšil (o 5,2 %).

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ)[1] na území hl. m. Prahy se během 3. čtvrtletí roku 2020 ubytovalo celkem 746 290 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2019 se ubytovalo v hlavním městě o 1 550 865 návštěvníků méně (−67,5 %). Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben světovou pandemií covidu-19, v jejímž důsledku došlo k omezení cestování. Nicméně v porovnání s předchozím čtvrtletím, tedy 2. čtvrtletím roku 2020, vzrostl počet hostů o téměř 81,5 %. Růst turismu byl způsobem částečným uvolňováním epidemiologických opatření a otevíráním hranic. Úbytek hostů v celé ČR nebyl tak výrazný jako v Praze (pokles o 20,7 %) a to díky tomu, že mezi hosty České republiky jako celku vždy převládali čeští klienti.

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 3. čtvrtletí 2020 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 57,5 % všech hostů (429 481 návštěvníků). Hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 3. čtvrtletí 2020 ubytováno celkem 316 809. V meziročním srovnání došlo ve 3. čtvrtletí 2020 k poklesu počtu zahraničních hostů o 78,5 %. Meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 5,2 %. I přes mírné oživení je výpadek v počtu hostů - a to zejména hostů ze zahraničí - velmi výrazný.

Obrázek 1: Počet návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2017–2020

Podle měsíční evidence přijelo nejvíce zahraničních i domácích hostů v měsíci srpnu (310 154 návštěvníků), a naopak nejméně jich přijelo v měsíci září (173 962), v době kdy se opět začala zpřísňovat epidemiologická opatření.

Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v Česku. Celkový počet přenocování hostů byl za 3. čtvrtletí 2020 celkem 1 626,5 tis. nocí, což bylo meziročně o 69,9 % méně než ve stejném období předchozího roku (5,4 mil. nocí). Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských ubytovacích zařízeních 1 008,2 tis. nocí, tedy meziročně o 79,2 % méně. Naopak u hostů z ostatních částí republiky (rezidenti) byl zaznamenán meziroční růst o 67,5 tis. nocí, tj. o 13,1 %, přičemž hodnota dosáhla 618,3 tis. nocí.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 3. čtvrtletí 2020 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,2 noci, host ze zahraničí setrval průměrně v HUZ hl. m. Prahy 2,3 noci a návštěvník z České republiky v průměru 2,0 noci. Podle měsíční evidence se nejdéle zdrželi zahraniční hosté v měsících srpnu a září (2,4 noci), a domácí návštěvníci pak v červenci a srpnu (2,0 noci).

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Irska (3,6 noci), Malty (3,3 noci), Ruska (3,0 noci), Izraele (2,9 noci), Kypru (2,9 noci), Velké Británie a Dánska (2,8 noci).

 

Obrázek 2: Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2020

 

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů ve 3. čtvrtletí 2020 ze sousedního Německa, které se svými 167,6 tisíci návštěvníky tvořilo 39 % všech registrovaných hostů ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že v letní sezóně 2020 do Prahy nepřijeli návštěvníci ze vzdálenějších mimoevropských zemí, tvořili právě hosté z Německa výraznou část ubytovaných hostů. Ve stejném období roku 2019 tvořili „pouze“ 12 % návštěvníků. Na dalších místech se umístili hosté z Polska (55,5 tisíc), Slovenska (31,9 tisíc), Nizozemska (18,8 tisíc), Francie (16,3 tisíc) a Velké Británie (15,7 tis.).

V meziročním srovnání došlo během 3. čtvrtletí 2020 k poklesu počtu zahraničních návštěvníků hl. m. Prahy u všech zemí světa. Nejmarkantnější rozdíly byly u hostů z mimoevropských zemí. Počet návštěvníků ze Spojených států amerických klesl o 97 % a počet návštěvníků z Číny o 98,8 %.

 

Obrázek 3: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze ve 3. čtvrtletí 2020

 

Údaje za 3. čtvrtletí roku 2020 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete ZDE.

Veřejná databáze: Počet hostů v HUZ – aktuální data

 

Kontakt:

Mgr. Tomáš Slavíček

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 052 507

E-mail: tomas.slavicek@czso.cz[1] Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) je zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf