Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí roku 2018

 

 

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo celkem 1 499 044 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti 1. čtvrtletí roku 2017, se ubytovalo v hlavním městě o    121,1 tis. návštěvníků více (+8,8 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. čtvrtletí 2018 ubytovalo 37,7 % všech registrovaných návštěvníků České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo v hl. m. Praze evidováno dokonce 61,7 %.

 Ve struktuře hostů hlavního města v 1. čtvrtletí 2018 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 82,7 % všech hostů (1 239  848 návštěvníků). Počet registrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl  v tomto období 259 196 osob.

V meziročním srovnání, tedy oproti 1. čtvrtletí 2017, došlo v 1. čtvrtletí 2018 k přírůstku evidovaných zahraničních návštěvníků, a to o 8,8 %, což znamenalo opětovné překročení milionového počtu zahraničních hostů během zimních měsíců. Meziroční nárůst počtu  návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) byl rovněž 8,8 %.

 

Podle měsíční evidence v 1. čtvrtletí 2018 byla nejvyšší  návštěvnost  zaznamenána v březnu (614,8 tis. osob), a to především díky velkému zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě 519,9 tisíc. Domácích hostů bylo evidováno také nejvíce v měsíci březnu (94,9 tis.)

Z celoročního pohledu, tedy podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v měsíci březnu. Celkově jsou ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce, a to jak u zahraničních, tak i u domácích hostů.

 

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během prvých třech měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 3 463 338 nocí, což bylo o 7,7 % více než ve stejném období roku 2017. V 87,5 procentech se jednalo o přenocování zahraničních hostů, jejich meziroční nárůst činil 7,9 %, u domácích hostů meziroční nárůst činil 5,9 %.

 Podle měsíční evidence byl nejvyšší celkový počet přenocování hostů v pražských HUZ v 1. čtvrtletí 2018 zaznamenán v  měsíci březnu (celkem 1 433 723 přenocování), což plně koresponduje s návštěvností v tomto měsíci, z toho v 88,7 % se jednalo o přenocování cizinců.  Celkově nejslabším měsícem 1. čtvrtletí 2018 byl pro zahraniční návštěvníky únor (860,4 tis. přenocování). U domácích návštěvníků byl nejsilnějším měsícem také březen a nejslabším leden.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta v průběhu 1. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,8 noci), hosté z Itálie (2,8 noci), Španělska (2,7 noci) a hosté z Velké Británie a Francie (2,5 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce registrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2018 ze sousedního Německa, kteří se svými 162,1 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech návštěvníků. Na druhém místě se umístili hosté z Ruska (s  106,2     tis. a 9 % zastoupením), dále pak hosté z Velké Británie (s 96,6 tis. a 8 % zastoupením). Na dalších místech byli  hosté z Itálie s 7 % zastoupením, dále hosté ze Slovenska a Jižní Koreje shodně s 5 %. Meziročně nejvíce vzrostl počet návštěvníků z Německa, kterých přijelo během 1. čtvrtletí 2018 o 16,9 tis více než v 1. čtvrtletí 2017, dále u návštěvníků z Ruska činil nárůst 13,6 tis. Opakovaně byl zaznamenán nárůst i u hostů z Číny, Jižní Koreje a Ukrajiny.

Čisté využití lůžek bylo  během 1. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze 54,6 % a čisté využití pokojů činilo v hl. m. Praze v tomto období 56,3 %. V měsíci březnu 2018, kdy byla zaznamenána nejvyšší návštěvnost ve čtvrtletí, bylo čisté využití pokojů 67,2 % a využití pokojů 67,7 %.  Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie.  

 

Během 1. čtvrtletí 2018 se také v HUZ hl. m. Prahy uskutečnilo celkem 1 046 konferencí (s počtem 50 a více účastníků) s celkovým počtem 119 372 účastníků.

 

 

 

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

 https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch

 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2018

 Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt:Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf