Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí roku 2017

 

(předběžné údaje)

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 1 375 825 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti 1. čtvrtletí roku 2016 se ubytovalo v hlavním městě o 82,9 tis. návštěvníků více (+6,4 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. čtvrtletí 2017 ubytovalo 38,1 % všech registrovaných návštěvníků v České republice, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo v hl. m. Praze evidováno dokonce 62,4 %.

Ve struktuře hostů hlavního města v 1. čtvrtletí 2017 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 82,5 % všech hostů (1 134 667 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl  v tomto období 241 158 osob.

V meziročním srovnání, tedy oproti 1. čtvrtletí 2016 došlo v 1. čtvrtletí 2017 k přírůstku evidovaných zahraničních návštěvníků, a to o 5,7 %, což znamenalo opětovné překročení milionového počtu zahraničních hostů během zimních měsíců.  Meziroční nárůst počtu  návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) byl 9,6 %.

 

Podle měsíční evidence v 1. čtvrtletí 2017 byla nejvyšší  návštěvnost  zaznamenána v březnu  (562,4 tis. osob), a to především díky velkému zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě 470,1 tisíc.

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v měsíci březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce, a to jak u zahraničních tak i u domácích hostů.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během prvých třech měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 3 215 415 nocí, což bylo o 5,7 % více než ve stejném období roku 2016. V 87,1 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů, jejich meziroční nárůst činil 4,9 % a u domácích hostů dosáhl 11,5 %.

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ v 1. čtvrtletí 2017 byl zaznamenán v měsíci březnu (celkem 1 309 479 přenocování), což plně koresponduje s návštěvností v tomto měsíci, z toho v 87,8 % se jednalo o přenocování cizinců.  Celkově nejslabším měsícem byl v 1. čtvrtletí 2017 pro zahraniční návštěvníky únor (929 924 přenocování). U domácích návštěvníků byl nejsilnějším měsícem také březen a nejslabším leden.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta v průběhu 1. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,5 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,9 noci), hosté z Itálie (3,0 noci), Španělska (2,6 noci) a hosté z Ukrajiny, Velké Británie a Francie (2,5 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce registrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2017 ze sousedního Německa, kteří se svými 144,8 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech návštěvníků ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z Ruska a Velké Británie shodně 8 %. Na dalších místech byli  hosté z Itálie s 7 %, dále hosté z USA, ze Slovenska a Jižní Koreje shodně s 5 %. Meziročně vzrostl počet návštěvníků z Ruska, kterých přijelo během 1. čtvrtletí 2017 o více jak 50 % více než v 1. čtvrtletí 2016. Nárůst byl opětovně zaznamenán  i u hostů Číny a Jižní Koreje,

Čisté využití lůžek se pohybovalo  během 1. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze od 45,0 % v lednu do 61,9 % v březnu, kdy byla registrovaná návštěvnost nejvyšší. Čisté využití pokojů činilo v hl. m. Praze v tomto období od 47,6 % v lednu do 63,7 % v březnu. Podle jednotlivých měsíců čtvrtletí 2017 byly právě v březnu HUZ hlavního města nejvíce obsazeny. Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie.  

Během 1. čtvrtletí 2017 se také v HUZ hl. m. Prahy uskutečnilo celkem 997 konferencí s celkovým počtem 131 008 účastníků.

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2017

 

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt: Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf