Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí roku 2016

 

(předběžné údaje)

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. čtvrtletí roku 2016 ubytovalo celkem 1 288 136 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti 1. čtvrtletí roku 2015 se ubytovalo v hlavním městě o 157 tis. návštěvníků více (+13,9 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. čtvrtletí 2016 ubytovalo 38,6 % všech registrovaných návštěvníků v České republice a zahraničních hostů (nerezidentů) bylo evidováno dokonce 62,8 %.

Ve struktuře hostů hlavního města v 1. čtvrtletí 2016 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 82,7 % všech hostů (1 065 647 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl  v tomto období 222 489 osob.

V meziročním srovnání došlo v 1. čtvrtletí 2016 k nárůstu zahraničních hostů, a to o 13,1 %, což znamenalo překročení milionového počtu zahraničních návštěvníků.  Meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) byl 17,5 %.

 

Podle měsíční evidence v 1. čtvrtletí 2016 byla nejvyšší  návštěvnost  zaznamenána v březnu  (545,2 tis. osob), a to především díky velkému zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě 465,2 tisíc.

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v měsíci březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce, a to jak u zahraničních tak i u domácích hostů.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během prvých třech měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 3 043 836 nocí, což bylo o 13,6 % více než ve stejném období roku 2015. V 87,5 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů, jejich meziroční nárůst činil 13,0 % a u domácích hostů dosáhl 18,1 %.

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ v 1. čtvrtletí 2016 byl zaznamenán v měsíci březnu (celkem 1 314 300 přenocování) z toho v 89,3 % se jednalo o přenocování cizinců.  Celkově nejslabším měsícem byl v 1. čtvrtletí 2016 pro zahraniční návštěvníky únor (740 773 přenocování). U domácích návštěvníků byl nejsilnějším měsícem také březen a nejslabším leden.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta v průběhu 1. čtvrtletí 2016 v hl. m. Praze byl 2,4 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,5 noci a návštěvník z České republiky v průměru 2,0 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,8 noci), hosté z Itálie (3,0 noci), Španělska (2,7 noci) a Ukrajiny a Velké Británie (2,6 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce registrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2016 ze sousedního Německa, kteří se svými 165,4 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech návštěvníků za sledované období. Na dalším místě se umístili hosté z Velké Británie (7 %). Na dalších místech podle četnosti byli pak hosté z Itálie a Ruska shodně s 5 % zastoupením, dále pak hosté ze Slovenska a USA shodně se 4 % zastoupením. Meziročně opětovně vzrostl počet návštěvníků z Jižní Koreje a dosáhl 3 % podílu shodně s návštěvníky z Francie a Polska. 

Čisté využití lůžek se pohybovalo  během 1. čtvrtletí 2016 v hl. m. Praze od 40,0 % v lednu do 62,0 % v březnu, kdy byla registrovaná návštěvnost nejvyšší. Čisté využití pokojů činilo v hl. m. Praze v tomto období od 41,2 % v lednu do 61,7 % v březnu. Podle jednotlivých měsíců čtvrtletí 2016 byly právě v březnu HUZ hlavního města nejvíce obsazeny. Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie.  

Během 1. čtvrtletí 2016 se také v HUZ hl. m. Prahy uskutečnilo celkem 969 konferencí s celkovým počtem 127 165 účastníků.

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2016   

 

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt: Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 1. čtvrtletí 2016