Návštěvnost ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí 2021

 

10. 5. 2021

V prvním čtvrtletí 2021 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních hl. m. Prahy meziročně snížil o 92,9 % a počet přenocování poklesl rovněž o 92,9 %. Největší poklesy vůči prvnímu čtvrtletí předchozího roku byly zaznamenány za měsíce leden a únor.

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území hl. m. Prahy se během 1. čtvrtletí roku 2021 ubytovalo celkem 82 109 hostů. Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 1. čtvrtletí 2021 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) téměř 34,6 % všech hostů (28 371 návštěvníků). V 1. čtvrtletí roku 2019, před epidemií koronaviru se hosté ze zahraničí podíleli na celkovém počtu hostů 81,7 %. Hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2021 ubytováno celkem 53 738. Jak v tomto, tak v minulém čtvrtletí tvořili rezidenti nadpoloviční většinu hostů. Počet přenocování v hl. m. Praze činil 193 538 nocí, přičemž 68 581 přenocování se týkalo hostů ze zahraničí. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2020 se ubytovalo v hlavním městě o 1 071 855 návštěvníků méně (-92,9 %) a počet přenocování poklesl o 2 524 221 (-92,9 %). Velký úbytek hostů i přenocování zaznamenaly všechny kraje v České republice. Dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem je hl. m. Praha. Druhým nejvíce navštěvovaným krajem v ČR byl Jihomoravský kraj, kam přijelo 27 379 hostů. Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben světovou pandemií covidu-19, v jejímž důsledku došlo k omezení cestování. V porovnání s předchozím čtvrtletím, tedy 4. čtvrtletím roku 2020, se snížil počet hostů v hl. m. Praze o téměř 43,3 % a počet přenocování o 38,1 %. Pokles turismu byl způsoben opětovným zpřísňováním epidemiologických opatření a uzavíráním hranic.

Obrázek 1: Počet návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2017–2021

V celé ČR se během 1. čtvrtletí 2021 ubytovalo 281 894 hostů, z nichž 56 091 bylo ze zahraničí. Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl 1 075 923 milionu nocí. Počet hostů v hl. m. Praze tak v rámci celé České republiky procentuálně dosáhl 29,1 %, v počtu přenocování to pak bylo zhruba 18,0 %.

Podle měsíční evidence přijelo nejvíce zahraničních i domácích hostů v měsíci lednu (31 217 návštěvníků), a naopak nejméně jich přijelo v měsíci březnu (24 018). V měsíci únoru to pak bylo 26 874 hostů. Ve všech třech měsících byly možnosti cestování omezeny na úplné minimum. Vůči prvnímu čtvrtletí předchozího roku byly největší poklesy zaznamenány za měsíce leden a únor. V roce 2019, který nebyl postižen epidemií koronaviru, bylo v 1. čtvrtletí v Praze nejvíce hostů v měsíci březnu (607 045 hostů) a nejméně v měsíci lednu (449 129 hostů).

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. čtvrtletí 2021 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,4 noci, host ze zahraničí setrval průměrně v HUZ hl. m. Prahy 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměrně 2,3 noci. Podle měsíční evidence se nejdéle zdrželi zahraniční hosté i domácí návštěvníci v měsíci březen (v průměru 2,6 noci shodně jak u zahraničních návštěvníků tak u domácích).

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Austrálie (5,8 nocí). Dále pak hosté ze Spojených arabských emirátů (4,3 noci), Velké Británie (3,6 noci), Nového Zélandu (3,5 noci), hosté z Islandu (3,4 noci), Kanady (3,2 noci), Spojených států amerických (3,2 noci), Srbska (3,1 noci) a Irska (3,0 noci).

Obrázek 2: Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2021

Co se týče struktury zahraničních hostů v Praze, zde došlo k zásadní proměně oproti minulým rokům. Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2021 ze sousedního Slovenska, kteří se svými 4 385 návštěvníky tvořili 15,5 % všech registrovaných hostů ze zahraničí. Na dalších místech se umístili hosté z Německa (3 058), Francie (1 857), Ukrajina (1 750), Polska (1 415), Nizozemska (1 384), Itálie (1 241) a Velké Británie (1 138).

V meziročním srovnání došlo během 1. čtvrtletí 2021 k velkému poklesu zahraničních návštěvníků hl. m. Prahy u všech zemí světa. Ke značnému úbytku zahraničních návštěvníků došlo i v porovnání s předchozím čtvrtletím a to především u evropských zemí. Dále ze žebříčku 10 nejčastějších hostů v hromadných ubytovacích zařízení v Praze vypadli hosté ze vzdálenějších destinací. Například v 1. čtvrtletí 2019 byli na šestém místě hosté z Jižní Koreje a na devátém místě hosté z Číny. Hosté z USA, jedni z nejčastějších hostů v roce 2019, kterých se v 1. čtvrtletí 2019 ubytovalo v Praze 59,2 tisíc hostů, byli v 1. čtvrtletí 2021 ubytováni v počtu necelých 700 hostů.

 

Obrázek 3: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2021

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu

Výsledky za 1. čtvrtletí 2021 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_casove_rady_cestovni_ruch

 

Kontakt:

Mgr. Tomáš Slavíček

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 052 507, 705 698 133

E-mail: tomas.slavicek@czso.cz