Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

10. 5. 2018

Návštěvnost po několikaletém růstu v 1. čtvrtletí roku 2019 meziročně poklesla.

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. čtvrtletí roku 2019 ubytovalo celkem 1 516 114 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2018 se ubytovalo v hlavním městě o 1,84 tis. návštěvníků méně (-0,1 %). Hl. m. Praha je stále nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. čtvrtletí 2019 ubytovalo 37,8 % všech registrovaných návštěvníků ČR a 61,5 % všech zahraničních hostů (nerezidentů).

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 1. čtvrtletí 2019 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 81,6 % všech hostů (1 237 330 návštěvníků). Registrovaných hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2019 ubytováno celkem 278 784. V meziročním srovnání došlo v 1. čtvrtletí 2019 k poklesu počtu zahraničních hostů o 2,0 %. Meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 9,0 %.

Podle měsíční evidence v 1. čtvrtletí 2019 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v březnu (606,8 tis. osob), a to především díky zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě celkem 503,8 tisíc. Nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo také v březnu (103,0 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází v pražských hromadných ubytovacích zařízeních k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti až v březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během 1. čtvrtletí 2019 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 3 424 074 nocí, což bylo o 2,6 % přenocování méně než v roce 2018. Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských HUZ během prvých třech měsíců  2019 celkem 2 965 103 nocí, tedy o 4,0 % méně než v roce 2018. Vyšší nárůst počtu přenocování byl zaznamenán u hostů z ostatních částí republiky (+7,5 %).

Podle měsíční evidence počet přenocování hostů v pražských HUZ většinou koresponduje s celkovou návštěvností. V 1. čtvrtletí 2019 byl zaznamenán nejvyšší celkový počet přenocování v březnu  (celkem 1 380 917 nocí), nejvíce preferovaným měsícem pro zahraniční návštěvníky i domácí návštěvníky byl také březen (1 210 147 přenocování nerezidentů a 170 770 přenocování rezidentů). Nejslabšími měsíci čtvrtletí byly tradičně povánoční leden a únor.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. čtvrtletí 2019 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,3 noci, host ze zahraničí setrval průměrně 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,6 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,5 noci), hosté z Itálie (2,8 noci), hosté ze Španělska a Francie (2,6 noci), Velké Británie (2,5 noci), a dále hosté Nizozemska a USA (2,4 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2019 ze sousedního Německa, kteří se svými 155,1 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech registrovaných hostů. Na dalších místech se umístili hosté z Velké Británie a Ruska (s 8 %), hosté z Itálie (s 6 %), hosté z USA, Slovenska, Francie a Jižní Koreje (s 5 %).

V meziročním srovnání přijelo do hl. m. Prahy během 1. čtvrtletí 2019 měně hostů z Německa (-9,2 tis.) a Ruska (-12,1 tis.), naopak zvýšený zájem byl u hostů z Velké Británie (+4,8 tis.) a USA (+4,6 tis.).

Během 1. čtvrtletí 2019 se uskutečnilo v HUZ hl. m. Prahy celkem 1 904 konferencí (akcí s 50 a více účastníky) s celkovým počtem 158 758 účastníků, což bylo o 834 akcí více než v 1. čtvrtletí 2018.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2019

Kontakt:

Ing. Marcela Píšová

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 507

E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  •   Text aktuality ve formátu .pdf