Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

Návštěvnost od roku 2012 neustále stoupá a pomalu atakuje roční 8 milionovou hranici.

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo celkem 7 895 002 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2017 se ubytovalo v hlavním městě o 242,2,0 tis. návštěvníků více (+3,2 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. až 4. čtvrtletí 2018 ubytovalo 37,1 % všech registrovaných návštěvníků ČR a 62,8 % všech zahraničních hostů (nerezidentů).

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během roku 2018 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 84,5 % všech hostů (6 674 368 návštěvníků). Registrovaných hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů) bylo v průběhu celého roku 2018 ubytováno celkem 1 220 634. V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. až 4. čtvrtletí 2018 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 1,7 %. Meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 12,0 %.

Podle měsíční evidence v 1. až 4. čtvrtletí 2018 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v srpnu (781,5 tis. osob), a to především díky vyššímu zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě celkem 686,9 tisíc. Nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo v listopadu (125,9 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během roku 2018 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 18 256 481 nocí, což bylo o 1,1 % přenocování více než v roce 2017. Zahraniční hosté strávili v pražských HUZ během roku 2018 celkem 16 142 374 nocí, tedy o 0,1 % více než v roce 2017. Vyšší nárůst počtu přenocování byl zaznamenán u hostů z ostatních částí republiky (+9,9 %).

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ většinou koresponduje s celkovou návštěvností. V 1. až 4. čtvrtletí 2018 byl nejvyšší celkový počet přenocování také v srpnu (celkem 1 892 164 nocí), a nejvíce preferovaným měsícem pro zahraniční návštěvníky byl také srpen (1 712 533 přenocování). U domácích návštěvníků byl nejsilnějším měsícem listopad (207 004 přenocování). Nejslabšími měsíci byly tradičně povánoční leden a únor.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. a 4. čtvrtletí 2018 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,3 noci. Host ze zahraničí pobyl průměrně v HUZ hl. m. Prahy 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,6 noci), hosté z Itálie a Španělska (2,8 noci), hosté z Velké Británie a Francie (2,6 noci), dále hosté z Nizozemska a USA (2,5 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. a 4. čtvrtletí 2018 ze sousedního Německa, kteří se svými 912,6 tisíci návštěvníky tvořili 14 % všech registrovaných hostů ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z  USA (se 7 %), dále hosté z Velké Británie a Ruska (s 6 %), a hosté z Itálie a Číny (s 5 %).

Nejvyšší meziroční přírůstek v hl. m. Praze byl zaznamenán u návštěvníků z Ukrajiny, kterých za 1. až 4. čtvrtletí 2018 přijelo o 43,1 tis. více než v roce 2017, dále významný meziroční přírůstek byl zaznamenán u návštěvníků z Číny (+ 42,1 tis.). Nárůst byl zaznamenán u hostů z Velké Británie, kterých přijelo meziročně o 24,3 tis. více. Zvýšený zájem o ubytování v hlavním městě byl také zaznamenán u hostů ze Španělska (+15,6 tis.), USA (+10,9 tis.) a Japonska (+9,7 tis.). Meziroční pokles byl zaznamenán u hostů z Ruska (-4,7 tis.).

Čisté využití lůžek se pohybovalo během 1. a 4. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze od 45,8 % v lednu do 78,9 % v srpnu. Čisté využití pokojů v HUZ hl. m. Prahy bylo v tomto období v rozmezí od 48,6 % v lednu do 80,0 % v srpnu. Podle jednotlivých měsíců 1. až 4. čtvrtletí 2018 byly právě v letních měsících (v srpnu a červenci) HUZ hlavního města nejvíce obsazeny. Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie. 

Během 1. až 4. čtvrtletí 2018 se uskutečnilo v HUZ hl. m. Prahy celkem 4 534 konferencí (akcí s 50 a více účastníky) s celkovým počtem 536 232 účastníků. Bylo to o 146 akcí více než v roce 2017.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-2-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-3-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-4-ctvrtleti-2018

Kontakt:

Ing. Marcela Píšová

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 507

E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf