Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

 

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo celkem 5 848 432 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2017 se ubytovalo v hlavním městě o 137,0 tis. návštěvníků více (+2,4 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2018 ubytovalo 34,8 % všech registrovaných návštěvníků. Zahraničních hostů (nerezidentů) bylo ubytováno v Praze dokonce 61,3 %.

Ve struktuře hostů hlavního města od počátku roku 2018 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 85,1 % všech hostů (4 977 274 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, byl v tomto období 871 158 osob.

V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2018 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 1,0 % a meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 11,0 %.

 

 

Podle měsíční evidence v 1. až 3. čtvrtletí 2018 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v červenci (779,3 tis. osob), a to především díky vyššímu zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě celkem 684,2 tisíc. Nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo v září (108,0 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce.

 
 

 

 

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během devíti měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 13 644 578 nocí, což bylo o 0,8 % přenocování více než ve stejném období 2017. Zahraniční hosté strávili v pražských HUZ do konce září 2018 celkem 12 118 065 nocí, tedy o 0,1 % méně než v roce 2017. Meziroční nárůst přenocování byl zaznamenán u hostů z ostatních částí republiky (+8,4 %).

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ celkem většinou koresponduje s celkovou návštěvností. V 1. až 3. čtvrtletí 2018 byl nejvyšší celkový počet přenocování v srpnu (celkem 1 883 609 nocí), nejvíce preferovaným měsícem pro zahraniční návštěvníky byl také srpen (1 704 756 přenocování). U domácích návštěvníků bylo nejsilnějším měsícem září (193 661 přenocování). Nejslabšími měsíci byly tradičně povánoční leden a únor.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. a 3. čtvrtletí 2017 v HUZ hl. m. Prahy byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl průměrně v HUZ 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,8 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,7 noci), hosté z Itálie a Španělska (2,8 noci), hosté z Velké Británie a Francie (2,6 noci), dále hosté z Nizozemska a USA (2,5 noci).

 

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 ze sousedního Německa, kteří se svými 674,3 tisíci návštěvníky tvořili 14 % všech registrovaných hostů ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z USA (s 8 %), dále pak hosté z Velké Británie a Ruska (s 6 %) a hosté Itálie a z Jižní Koreje a Číny (s 5 %).

Nejvyšší meziroční přírůstek v hl. m. Praze byl zaznamenán u návštěvníků z Ukrajiny, kterých za 1. až 3. čtvrtletí 2018 přijelo o 31,8 tis. více než v roce 2017, dále významný meziroční přírůstek byl zaznamenán u návštěvníků z Číny (+  29,9 tis.). Nárůst byl zaznamenán u hostů z Velké Británie a Španělska shodně přijelo o 8,8 tis. více než ve stejném období roku 2017. Zvýšený zájem o ubytování v hlavním městě byl také zaznamenán u hostů z Ruska (+6,1 tis.), dále Japonska (+4,9 tis.) a USA (+4,8 tis).

 

 

Čisté využití lůžek se pohybovalo během 1. až 3. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze od 46,2 % v lednu do 79,6 % v srpnu. Čisté využití pokojů v HUZ hl. m. Prahy bylo v tomto období v rozmezí  od 48,6 % v lednu do 80,2 % v srpnu. Podle jednotlivých měsíců 1. až 3. čtvrtletí 2018 byly právě v letních měsících (v srpnu a červenci) HUZ hlavního města nejvíce obsazeny. Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie.

Během 1. až 3. čtvrtletí 2018 se uskutečnilo v HUZ hl. m. Prahy celkem 2 990 konferencí (akcí s 50 a více účastníky) s celkovým počtem 340 799 účastníků.

 

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

 

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-2-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-3-ctvrtleti-2018

 

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt:Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf