Kapacita a rozmístění ubytovacích zařízení v hl. m. Praze

 

22. 05. 2023

V hl. m. Praze bylo v roce 2022 celkem 873 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ). Praha je z hlediska počtu hromadných ubytovacích zařízení mezi kraji na pátém místě v České republice. Prvenství mezi kraji Praze patří jak v počtu pokojů, kterých je v HUZ  v hlavním městě 45 004, tak i v počtu lůžek (98 446). Nejčastějším typem hromadného ubytovacího zařízení byly v Praze čtyřhvězdičkové hotely (262 zařízení), následovaly tříhvězdičkové hotely (210 zařízení) a penziony (110). Největší koncentrace hromadných ubytovacích zařízení je v centru města, kde se také ubytovává nejvíce turistů.

 

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Praze

V hl. m. Praze bylo v roce 2022 evidováno 873 hromadných ubytovacích zařízení.
Praha má při porovnání krajů pátý nejvyšší počet ubytovacích zařízení v České republice. Více než tisíc ubytovacích zařízení se nachází v krajích Jihočeském (1 311), Královéhradeckém (1 193) a Jihomoravském (1 037). Velké rozdíly jsou v kapacitě jednotlivých HUZ. Nejméně hromadných ubytovacích zařízení má kraj Pardubický (384).
V pražských hromadných ubytovacích zařízeních bylo v roce 2022 k dispozici 45 004 pokojů, což je nejvíce ze všech regionů. Další kraje v pořadí nemají v porovnání s českou metropolí pokojů ani polovinu – druhý Jihočeský kraj 21 671 a třetí Jihomoravský kraj 20 067.
Praha nabízí ze všech krajů také největší počet lůžek – 98 446. Z hlediska počtu lůžek následují kraje Jihočeský (62 383) a Královéhradecký (55 500). Naopak pouhých 19 854 lůžek je evidováno v kraji Pardubickém.
Nejširší nabídku možností ke kempování poskytuje Jihočeský kraj, kde je 130 kempů a 13 065 míst pro stany a karavany. Praha má vzhledem ke svému velkoměstskému charakteru druhý nejnižší počet kempů v republice (19 zařízení a 1 015 míst pro stany a karavany), ještě méně jich má kraj Olomoucký (12).
Praha je ve srovnání s ostatními kraji nejvíce zaměřena na ubytování luxusnější klientely. Z celorepublikového množství pětihvězdičkových hotelů (71) je jich v Praze 69 %, druhý Karlovarský kraj jich eviduje 15,5 %. V šesti krajích v České republice se zařízení s tak vysokým standardem ubytování nenacházejí vůbec.
V Praze mají nejvyšší podíl v celkové nabídce ubytovacích zařízení čtyřhvězdičkové hotely (30 %), zatímco ve struktuře ubytování ve všech ostatních krajích převažují penziony (v rozmezí od 36 % do 56,2 %). Druhým krajem s nejvyšším počtem čtyřhvězdičkových hotelů je kraj Karlovarský (18,5 % z celkového množství hromadných ubytovacích zařízení v kraji a 14 % z celorepublikového množství).

Graf: Hromadná ubytovací zařízení v hl. m. Praze podle kategorie v roce 2022

 

 

Rozmístění HUZ v městských částech hl. m. Prahy

V rámci Prahy jsou hromadná ubytovací zařízení rozmístěna nerovnoměrně v souladu s tím, které části města jsou nejzajímavější z pohledu turistů. V samotné Praze 1 se nachází více než třetina těchto zařízení (35,6 %), v celé oblasti Prahy 1, 2 a 3 více než polovina (52,8 %). Velký počet hromadných ubytovacích zařízení se nachází také v městských částech Praha 5, Praha 6, Praha 4 a Praha 8, zejména v jejich částech přiléhajících k vnitřnímu městu. V těchto čtyřech městských částech se nachází 25,8 % všech hromadných ubytovacích zařízení.

V patnácti pražských městských částech není evidováno žádné hromadné ubytovací zařízení, v dalších devíti městských částech se nalézá vždy pět až deset těchto zařízení a dvacet městských částí eviduje alespoň jedno ale méně než 5 zařízení. Pokud jde o strukturu hromadných ubytovacích zařízení v městských částech, nachází se v Praze 1 naprostá většina pětihvězdičkových hotelů (85,7 %), polovina čtyřhvězdičkových hotelů (49,6 %), 42,4 % tzv. ostatních ubytovacích zařízení a 24,3 % hotelů tříhvězdičkových. Městská část Praha-Troja vyniká množstvím kempů, kterých je zde 9 z 19 v celém hlavním městě.

Nejvíce pokojů a lůžek z pražských městských částí má Praha 1. Celkem 32 697 lůžek (33,2 % z celopražského množství lůžek) v 15 069 pokojích (33,5 % z celopražského množství pokojů). Následuje Praha 2 (10 149 lůžek v 4 575 pokojích) a Praha 8 (8 173 lůžek v 4 031 pokojích).

Tab. 1: Městské části hl. m. Prahy s nejvyšším počtem ubytovacích zařízení v roce 20221)

V roce 2022 se ubytovalo v pražských hromadných ubytovacích zařízeních 5 984 803 hostů, kteří zde realizovali 13 398 104 přenocování. 38,7 % těchto hostů se ubytovalo v městské části Praha 1. Více než polovina (54 %) z celkového množství hostů využila některé z hromadných ubytovacích zařízení v oblasti Prahy 1, 2 a 3 – tedy v centru.

Nerezidenti volili ubytování na Praze 1 v 43,3 %, ubytování v oblasti Prahy 1, 2 a 3 dokonce v 58,2 %. Mezi top 5 městských částí, kde se zahraniční hosté ubytovali nejčastěji, patřily:
Praha 1, Praha 2, Praha 8, Praha 5 a Praha 6.
Rezidenti nocovali v nejužším centru Prahy 1 v podstatně menší míře – pouze 24,7 % z nich zvolilo právě tuto možnost, v oblasti Prahy 1, 2 a 3 to bylo 41,1 % z nich. Rezidenti upřednostňovali městské části: Praha 1, Praha 6, Praha 3, Praha 5 a Praha 4.

Tabulka 2: Městské části hl. m. Prahy s největším počtem ubytovaných hostů v roce 2022

ČSÚ sleduje údaje o počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních.

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

Počet hromadných ubytovacích zařízení - počet ekonomických subjektů, které pravidelně nebo nepravidelně zabezpečují přechodné ubytování turistů za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

Ostatní hromadné ubytovací zařízení - např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků (odborových svazů), školící střediska podniků (odborových svazů) a jiná ubytovací zařízení, která vyčleňují lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch (např. domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny apod.).

1) Tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.

Údaje o cestovním ruchu lze nalézt ve VDB:

Statistiky VDB (czso.cz)

 

Kontakt:
Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz

 


  • Tabulka 1 Městské části hl. m. Prahy s nejvyšším počtem ubytovacích zařízení v roce 2022
  • Tabulka 2 Městské části hl. m. Prahy s největším počtem ubytovaných hostů v roce 2022