ICT v mezikrajském srovnání

 

 • Tab. 1 Jednotlivci používající internet podle krajů
 • Tab. 2 Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem podle krajů
 • Tab. 3 Jednotlivci používající internet k vyhledávání vybraných informací podle krajů
 • Tab. 4 Domácnosti s počítačem podle krajů
 • Tab. 5 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů
 • Tab. 6 Domácnosti používající pro bezdrátový rozvod internetu v rámci domácnosti Wi-Fi router podle krajů
 • Tab. 7 Pevný drátový internet podle použité technologie a krajů
 • Tab. 8 Veřejně přístupná místa s připojením na internet v knihovnách podle krajů
 • Tab. 9 Počítače dostupné žákům na prvním stupni základních škol podle krajů
 • Tab. 10 Studenti ICT oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v ČR podle trvalého bydliště
 • Tab. 11 ICT odborníci podle krajů
 • Tab. 12 Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků podle krajů