Domácnosti v hlavním městě Praze v roce 2011

 

V roce 2011 žilo v hlavním městě Praze 579,5 tis. hospodařících domácností, což je 13 % domácností v ČR a tedy nejvyšší podíl ze všech krajů.

Podíl úplných rodin na celkovém počtu domácností je 38,6 %. To je přibližně o 10 procentních bodů méně než v ČR celkem. Největší zastoupení mají v Praze domácnosti jednotlivců, které představují 39,0 % hospodařících domácností, je to nejvyšší podíl ze všech krajů a o 6,5 procentních bodů více než činí celorepubliková hodnota. Následují neúplné rodiny (13,2 %), jejichž zastoupení odpovídá republikové úrovni tohoto ukazatele. Vícečlenné nerodinné domácnosti tvoří 8,4 % všech domácností v Praze, což je také vyšší podíl než v ČR celkem.

Mezi úplnými rodinami tvořenými jednou rodinou převládají rodiny bez závislých dětí (61,8 %), zbývající část tvoří rodiny se závislými dětmi (38,2 %). Mezi neúplnými rodinami (tvořenými jednou rodinou) převládají naopak rodiny se závislými dětmi (51,7 %) nad rodinami bez dětí (48,3 %).

V České republice jsou mezi úplnými rodinami více zastoupeny rodiny s dětmi než v Praze (41,0 %). Mezi neúplnými rodinami v České republice celkem je stejný podíl rodin se závislými dětmi jako v Praze (tedy přibližně 52 %).

Výraznou většinu úplných rodin tvořených jednou rodinou tvoří manželské páry (85,1 %, což je o 4 procentní body méně, než v České republice celkem); ve faktických manželstvích (neformální soužití druha a družky) žije v Praze 14,4 %, což je vyšší zastoupení než v ČR celkem.

V čele neúplných rodin jsou z velké části ženy, je to 82,0 % neúplných domácností. Většinu neúplných rodin (tj. jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem) tedy tvoří matky se závislými dětmi (43,7 %), dále jsou mezi neúplnými rodinami ženy bez závislých dětí, tedy převážně ženy s dětmi výdělečně činnými. Pouze 8,1 % neúplných rodin tvořených jednou rodinou představují muži se závislými dětmi a 10,1 % pak muži žijící s dětmi již výdělečně činnými.

V Praze žilo celkem 225,8 tis. domácností jednotlivců. Více než třetinu z nich (36 %) představují osoby do 40 let (u mužů je to 44 % ze všech domácností mužů jednotlivců). Naproti tomu osoby 60 leté a starší jsou mezi domácnostmi jednotlivců v Praze zastoupeny 38 %. Zde naopak převládají domácnosti žen, kterých je v tomto věku 49 % ze všech domácností jednotlivců žen.

Velikost domácností v hlavním městě je nižší než činí celorepubliková hodnota, a to 2,1 osob v průměru připadajících na 1 hospodařící domácnost (v ČR je to 2,3 osoby na domácnost). Obdobná průměrná velikost domácností je i v ostatních velkých městech s počtem obyvatel nad 100 tisíc.

Průměrný počet ekonomicky aktivních osob připadajících v Praze na 1 hospodařící domácnost je 1,1, zatímco v ČR celkem je to jen 0,9. V Praze jsou tedy domácnosti spíše menší a častěji je tvoří osoby ekonomicky aktivní. Je to zde dáno především nižším zastoupením rodin se závislými dětmi a také v průměru nižším počtem závislých dětí v rodinách. V Praze rodiny s 2 a více závislými dětmi (úplné i neúplné rodiny) představují 40 % ze všech rodin s dětmi a v ČR je to 46 % rodin s dětmi.

Další podrobné údaje včetně třídění domácností podle věku, ekonomické aktivity členů, počtu závislých dětí, způsobu bydlení domácností a další údaje naleznete v publikaci Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hlavní město Praha

http://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-hlavni-mesto-praha-2011-wbffyfr8w6

Kontakt:

Mgr. Jana Podhorská, jana.podhorska@czso.cz, tel.: 274 052 673

PhDr. Eva Vojtová, eva.vojtova@scitani.cz, tel.: 274 054 281

  • PHA_Domácnosti_07032013.pdf
  • PHA_Domácnosti_07032013.doc