Dokončené byty v hl. m. Praze v letech 2005 - 2018

 

Kliknutím na konkrétní rok se dostanete na kartogram dokončených bytů podle 22 správních obvodů (dostupné pro roky 2010-2018)

 

FusionCharts XT se zobrazi zde!