Cestovní ruch v Praze v 1. čtvrtletí 2020 - očekávaný pokles

 

11. 5. 2020

V hromadných ubytovacích zařízeních na území Prahy se ubytovalo v 1. čtvrtletí 2020 celkem 1,1 milionu hostů, což bylo meziročně o 27,4 % méně (- 417 tis. hostů). Celkový počet přenocování byl 2,6 milionu nocí. Zahraniční hosté strávili v pražských ubytovacích zařízeních 2,2 mil. nocí, tedy meziročně o 25,4 % méně. U hostů z ostatních částí republiky byl také zaznamenán pokles (- 12,7 %).

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ)[1] hlavního města Prahy se během 1. čtvrtletí roku 2020 ubytovalo celkem 1,1 milionů hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2019 se ubytovalo v hlavním městě o cca 416,6 tisíc návštěvníků méně (- 27,4 %). Lze říci, že tento výrazný úbytek návštěvníků je způsoben epidemiologickými opatřeními, kterými v průběhu měsíce března došlo k omezení poskytování ubytovacích služeb. Oproti předchozímu čtvrtletí, tedy 4. čtvrtletí roku 2019, se jednalo o pokles o 46,5 %. Tento úbytek návštěvníků mezi 4. čtvrtletím a 1. čtvrtletím následujícího roku je běžný, neboť po turisticky velmi lákavém vánočním období přichází méně oblíbené zimní měsíce. Nicméně v posledních pěti letech se tento pokles pohyboval mezi 21-27 %.

Praha patří k nejnavštěvovanější destinaci v Česku. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. čtvrtletí 2020 ubytovalo 36 % všech registrovaných návštěvníků Česka a dokonce 59 % všech zahraničních hostů (nerezidentů). Vyplývá to samozřejmě ze zcela specifického postavení Prahy. Nejen, že je Praha mezi zahraničními turisty považována za krásné historické město, ale hlavní města evropských států jsou obecně jedny z nejnavštěvovanějších destinací daného státu.

 

Vývoj počtu návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v Praze (2016-2020)

Pozn.: Údaje za 1. čtvrtletí 2020 jsou předběžné.

Ve struktuře návštěvníků hlavního města během 1. čtvrtletí 2020 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 78,9 % všech hostů (870 632 návštěvníků). Z Česka (rezidentů) bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2020 ubytováno celkem 233 020 hostů. V meziročním srovnání došlo v 1. čtvrtletí 2020 k poklesu počtu zahraničních hostů o 29,9 %. Počet návštěvníků z ostatních částí republiky (rezidentů) poklesl o 16,0 %.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během 1. čtvrtletí 2020 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 2 621 008 nocí, což bylo o 23,7 % přenocování méně než v 1. čtvrtletí 2019, což souvisí s již zmíněnými epidemiologickými opatřeními, resp. s omezením poskytování ubytovacích služeb. Zahraniční hosté (nerezidenti) strávili v pražských ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2020 celkem 2 220 836 nocí, tedy o 25,4 % méně než ve stejném období roku 2019. Pokles počtu přenocování byl zaznamenán i u hostů z ostatních částí republiky (-12,7 %).

 

Počet přenocování a průměrný počet přenocování jednoho hosta v Praze v 1. čtvrtletí 2020


Pozn.: Údaje za 1. čtvrtletí 2020 jsou předběžné.

Celkový průměrný počet přenocování jednoho hosta v 1. čtvrtletí roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních Prahy byl 2,4 noci, host ze zahraničí setrval průměrně 2,6 noci a návštěvník z Česka v průměru 1,7 noci.

Nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (ti zde byli ubytováni v průměru 3,6 noci), hosté z Turecka (3,4 noci), hosté z Izraele (3,2 noci) a hosté z Řecka (3,1 noci). Relativně krátce se v Praze naopak zdrželi hosté ze vzdálených zemí jako je Čína, Japonsko (1,9 noci) a Jižní Korea (1,8 noci).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2020 ze sousedního Německa, kteří se svými 115,4 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech registrovaných hostů. Na dalších místech se umístili hosté z Ruska (83,5 tisíc) a z Velké Británie (83,2tisíc), hosté z Itálie (47,2 tisíc), hosté ze Slovenska (45, 2 tisíc), Francie (37,9 tisíc) a USA (35,3 tis.).

 

Zahraniční návštěvníci hromadných ubytovacích zařízení v Praze (1. čtvrtletí 2020)

Pozn.: Údaje za 1. čtvrtletí 2020 jsou předběžné.

V meziročním srovnání přijelo do Prahy v 1. čtvrtletí roku 2020 méně hostů z Číny (- 60,1 %), Jižní Koree (-54,1 %), Maďarska (- 46,7 %), Itálie (- 41,5 %), USA (- 40,4 %) i Španělska (- 40,3 %). Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán pouze u hostů z Malty (+ 43,5 %), Lotyšska (+ 10,9 %) a Estonska (+ 5,4 %).

 

Poznámky:

Výsledky za 1. čtvrtletí 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Děkujeme všem respondentům, kteří data poskytli, přestože řada z nich čelila dopadům mimořádných opatření. ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

Údaje za 1. čtvrtletí roku 2020 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete ZDE.

Veřejná databáze:  Počet hostů v HUZ – aktuální data

 

Kontakt:

Mgr. Lada Lebdušková

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

E-mail: lada.lebduskova@czso.cz[1] Hromadné ubytovací zařízení je zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

 

  • Aktualita v pdf