Cestovní ruch v Praze v 1. a 2. čtvrtletí 2017

 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v 1. a 2. čtvrtletí roku 2017

(předběžné údaje)

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. a 2. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 3 451 526 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2016 se ubytovalo v hlavním městě o 290,8,2 tis. návštěvníků více (+9,2 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. a 2. čtvrtletí 2017 ubytovalo 39,0 % všech registrovaných návštěvníků v České republice a zahraničních hostů (nerezidentů) bylo evidováno dokonce 63,4 %. 

Ve struktuře hostů hlavního města od počátku roku  2017 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 84,9 % všech hostů (2 931 298 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl  v tomto období 520 228 osob.

V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. pololetí roku 2017  k nárůstu počtu zahraničních hostů o 9,1 % a meziroční nárůst počtu  návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 9,5 %.


Podle měsíční evidence v 1. a 2. čtvrtletí 2017 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v červnu  (710,6 tis. osob), a to především díky velkému zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě celkem 615,2 tisíc. Nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo v květnu (98,1 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce, a to jak zahraničními, tak i domácími návštěvníky.    

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během šesti měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 8 084 643 nocí, což bylo o 9,6 % více než ve stejném období roku 2016. V 88,8 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů, jejich meziroční nárůst činil 9,3 % a u domácích hostů (rezidentů) dosáhl nárůst přenocování 11,8 %.

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ celkem většinou koresponduje s celkovou návštěvností, ale v prvých šesti měsících roku 2017  byla sice nejvyšší návštěvnost zaznamenána v červnu, ale nejvyšší počet přenocování byl evidován v květnu (celkem 1 631 520 přenocování). Celkově nejvíce preferovaným měsícem ve sledovaném období byl pro zahraniční návštěvníky duben (1 461 603 přenocování). U domácích návštěvníků byl nejsilnějším měsícem květen (171 959 přenocování). Nejslabšími měsíci byly leden a únor. 

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. a 2. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (4,0 noci), hosté z Itálie (2,9 noci), Španělska (2,7 noci) a hosté z Francie, Velké Británie, Nizozemska a Ukrajiny (2,5 noci). 

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů během 1. a 2.  čtvrtletí 2017 ze sousedního Německa, kteří se svými 402,0 tisíci návštěvníky tvořili 14 % všech hostů ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z USA (s 7 %), dále pak hosté z Ruska, Velké Británie, Itálie (s 6 %). a hosté z Jižní Koreje (s 5% zastoupením). 

Nejvyšší meziroční přírůstek v hl. m. Praze byl zaznamenán u návštěvníků z Ruska, kterých přijelo v 1. pololetí 2017 o 67,1 tis. více než v 1. pololetí 2016, dále významný meziroční přírůstek byl zaznamenán u návštěvníků z Číny (+34,4 tis.) a Jižní Koreje (+33,1 tis.).

Vyšší zájem o přenocování v hlavním městě byl i u návštěvníků z USA (+12,8 tis) a Itálie (+17,1 tis).  

Čisté využití lůžek se pohybovalo  během 1 a 2. čtvrtletí 2017 v hl. m. Praze od 45,0 % v lednu do 74,4 % v červnu. Čisté využití pokojů dosáhlo v hl. m. Praze v tomto období od 47,6 % v lednu do 75,4 % v červnu. Podle jednotlivých měsíců obou čtvrtletí 2017 byly právě v květnu a červnu HUZ hlavního města nejvíce obsazeny. Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie. 

Během 1. a 2. čtvrtletí 2017 se také v HUZ hl. m. Prahy uskutečnilo celkem 2 216 konferencí s celkovým počtem 273 177 účastníků.

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2017

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-2-ctvrtleti-2017

 

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt: Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf