Cestovní ruch v hl. m. Praze v 1. a 2. čtvrtletí 2018

 

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. a 2. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo celkem 3 587 700 hostů. V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období roku 2017 se ubytovalo v hlavním městě o 128,9 tis. návštěvníků více (+3,7 %). Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. a 2. čtvrtletí 2018 ubytovalo 38,0 % všech registrovaných návštěvníků České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo evidováno dokonce 62,3 %.

Ve struktuře hostů hlavního města od počátku roku  2018 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 84,1 % všech hostů (3 019 243 návštěvníků). Počet zaregistrovaných hostů z ostatních částí České republiky (rezidentů), dosáhl  v tomto období 568 457 osob.

V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. pololetí roku 2018  k nárůstu počtu zahraničních hostů o 2,4 % a meziroční nárůst počtu  návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 11,2 %.

 

Podle měsíční evidence v 1. a 2. čtvrtletí 2018 byla nejvyšší celková návštěvnost zaznamenána v květnu  (717,2 tis. osob), a to především díky velkému zájmu zahraničních hostů, kterých se ubytovalo v hlavním městě celkem 610,4 tisíc. Nejvíce hostů z ostatních částí republiky se ubytovalo také v květnu (106,8 tis.).

Z celoročního pohledu podle měsíčního zpracování dochází k vyššímu povánočnímu oživení návštěvnosti v pražských hromadných ubytovacích zařízeních až v březnu. Celkově jsou, ale stále nejvíce preferovány prázdninové měsíce, a to jak zahraničními, tak i domácími návštěvníky.

O celkové návštěvnosti ve sledovaném období vypovídá i ukazatel o počtu přenocování. Domácí i zahraniční hosté strávili během šesti měsíců letošního roku v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 8 269 298 nocí, což bylo o 2,1 % více než ve stejném období roku 2017. V 88,4 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů, jejich meziroční nárůst činil 1,4 % a u domácích hostů (rezidentů) dosáhl nárůst přenocování 7,8 %.

Podle měsíční evidence nejvyšší počet přenocování hostů v pražských HUZ celkem většinou koresponduje s celkovou návštěvností, a tak v prvých šesti měsících roku 2018  byla  návštěvnost i počet přenocování nejvyšší v květnu (celkem 1 650 088 přenocování). Celkově nejvíce preferovaným měsícem ve sledovaném období byl pro zahraniční návštěvníky také květen (1 465 145 přenocování). U domácích návštěvníků byl nejsilnějším měsícem také květen (184 943 přenocování). Nejslabšími měsíci byly leden a únor.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta během 1. a 2. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze byl 2,3 noci, host ze zahraničí pobyl v pražských hromadných ubytovacích zařízeních v průměru 2,4 noci a návštěvník z České republiky v průměru 1,7 noci.

V průměru nejdéle se zdrželi na území hl. m. Prahy hosté z Ruska (3,8 noci), hosté z Itálie (2,8 noci), Španělska (2,7 noci) a hosté z Francie (2,6 noci), Velké Británie (2,5 noci), Nizozemska a USA (2,4 noci).


 

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů během 1. a 2.  čtvrtletí 2018 ze sousedního Německa, kteří se svými 414,7,0 tisíci návštěvníky tvořili 14 % všech hostů ve sledovaném období. Na dalších místech se umístili hosté z USA a Ruska (s 7 %), dále hosté Velké Británie (s 6 %) a hosté z, Itálie, Číny a Jižní Koreje (s 5 %) zastoupením.

Nejvyšší meziroční přírůstek v hl. m. Praze byl zaznamenán u návštěvníků z Číny, kterých přijelo v 1. pololetí 2018 o 18,1 tis. více než v 1. pololetí 2017 a u návštěvníků z Ukrajiny (+17,7 tis.).

Čisté využití lůžek se pohybovalo  během 1 a 2. čtvrtletí 2018 v hl. m. Praze od 46,2 % v lednu do 72,5 % v květnu, kdy bylo nejvyšší. Čisté využití pokojů se pohybovalo v tomto období od 48,6 % v lednu do 74,4 % v květnu, kdy bylo také nejvyšší. Podle jednotlivých měsíců obou čtvrtletí 2018 byly právě v květnu a červnu HUZ hlavního města nejvíce obsazeny. Hosté ze zahraničí využívali nejčastěji služby hotelů vyšší kategorie.  

Během 1.a 2. čtvrtletí 2018 se také v HUZ hl. m. Prahy uskutečnilo celkem 2 265 konferencí s celkovým počtem 249 143 účastníků.

 

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete:

https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2018

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-2-ctvrtleti-2018

 

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb
Kontakt:Ing. Marcela Píšová
Tel.: 27405 2507
E-mail: marcela.pisova@czso.cz

8.8.2018

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf