Časové řady - lidé / Time series - people

 


 • Obyvatelstvo v Praze 1919-2020
    Population of Prague 1919-2020
 • Věkové složení obyvatel v městských částech Prahy v letech 2011-2020
  Age distibution of population in city sections of Prague 2011-2020
 • Věkové složení obyvatelstva Prahy 1950-2020
    Age distribution of Prague's population in 1950-2020
 • Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-2020
    Population of Prague's city sections in 1991-2020
 • Obyvatelstvo a rozloha katastrálních území Prahy 2000-2020
    Population and area of Prague's cadastral territories 2000-2020
 • Zemřelí v Praze podle příčin smrti 2000-2019
    Deaths in Prague by cause in 2000 - 2019
 • Stěhování do/z Prahy v letech 2012-2019 dle věku, okresů, stát. občanství a země stěhování
  Migration relating to Prague in 2012-2019 by age, districts, citizenship and country
 • Počet a pohyb obyvatel v Praze
  tabulky ve Veřejné databázi ČSÚ
 • Cizinci v Praze 2000-2020
    Foreigners in Prague in 2000-2020