Časová řada - dlouhodobý vývoj kraje ve vybraných ukazatelích