Časová řada - dlouhodobý vývoj kraje ve vybraných ukazatelích

 

 • 1. část - Území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické ukazatele
  Part 1 - Area, environment, population, macroeconomic indicators
 • 2. část - Práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství
  Part 2 - Labour market, organizational structure, agriculture
 • 3. část - Průmysl, stavebnictví, bytová výstavba, stavební povolení, cestovní ruch, doprava, vzdělávání, kultura
  Part 3 - Industry, construction, tourism, transport, education, culture
 • 4. část - Zdravotnictví, pracovní neschopnost, sociální zabezpečení, kriminalita, dopravní nehody, požáry
  Part 4 - Health, social security, crime, accidents, fires