Bytová výstavba v hl. m. Praze v 1.-3. čtvrtletí 2017

 

6. 11. 2017

Pražská bytová výstavba se vzpamatovala z loňského poklesu

S koncem třetího čtvrtletí roku 2017 můžeme říci, že se pražská bytová výstavba vzpamatovala z loňského poklesu. Od počátku roku 2017 lze sledovat počty zahájených i dokončených bytů, které se každé čtvrtletí zvyšují. Oproti 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 se ale snížil počet vydaných stavebních povolení a ohlášení, o 2,4 %, a nekopíruje tak nárůst na celorepublikové úrovni.

Zahájené byty

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 2 886 bytů. Oproti stejnému období loňského roku, kdy u zahájené výstavby došlo k velkému poklesu, bylo v Praze zahájeno o 888 bytů více, což představovalo nárůst až o 85,6 %. Praha tak značně převyšovala republikový průměr, který zaznamenal nárůst pouze o 19,9 %. Z hlediska ostatních krajů Česka byla Praha v počtu zahájených bytů na třetím místě, za prvním Středočeským krajem (4 471 bytů) a druhým Olomouckým krajem (3 059 bytů). Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2016 byl největší nárůst zahájené bytové výstavby zaznamenán v kraji Olomouckém a v Praze. Naopak největší pokles byl v Jihočeském kraji, a to o 8,1 %.

Co se týče typu výstavby, z větší části se v Praze jednalo o novou výstavbu (2 443 bytů), než u dokončených staveb (443 bytů). Podle druhu stavby bylo již tradičně zahájeno více bytů v bytových domech (2 191 bytů vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), než v bytech rodinných domů (526 bytů vč. nástaveb, přístaveb a vestaveb), a v obou případech byl zaznamenán nárůst oproti stejnému období roku 2016. Nárůst byl zaznamenán i v případě zahájené výstavby v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory (o 51 bytů více) a stavebně upravených nebytových prostorách (o 24 bytů více). Naopak pokles zahájené výstavby u nebytových budov (o 58 bytů).

Z hlediska správních obvodů hl. m. Prahy byl nejvyšší počet zahájených bytů ve správních obvodech Praha 9 (684 bytů) a Praha 8 (532 bytů). Naopak nejnižší ve správních obvodech Praha 2 (16 bytů) a Praha 20 (17 bytů).

Dokončené byty

Počet dokončených bytů v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 činil 4 619 bytů. Meziročně se jejich počet zvýšil o 727 bytů, což představuje nárůst o 18,7 %. Ve srovnání s průměrem za Česko (nárůst o 7,7 %) tak šlo o vyšší růst. Meziroční nárůst byl zaznamenán jak u bytů v bytových domech (18,4 %), tak u bytů v rodinných domech (12,6 %). Obdobně byl registrován nárůst i u bytů v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory (o 36,4 %) či v bytech stavebně upravených nebytových prostor (o 24,7 %). Naopak pokles byl zaznamenán u bytů v nebytových budovách, kde bylo dokončeno o 48 bytů méně.

Z hlediska počtu dokončených bytů Praha jasně dominovala nad ostatními kraji. Na druhém místě ji následoval Středočeský kraj, kde bylo dokončeno 3 514 bytů, a pak kraj Jihomoravský (2 820 dokončených bytů). Oproti stejnému období loňského roku zaznamenaly nárůst Praha, Moravskoslezský (o 17,7 %) a Ústecký kraj (16,6 %). Zatímco největší pokles byl v Libereckém kraji, a to o 22,6 %.

Z pohledu správních obvodů hl. m. Prahy bylo dokončeno nejvíce bytů ve správních obvodech Praha 18 (537 bytů), Praha 5 (454 bytů) a Praha 8 (415 bytů). Nejméně pak ve správních obvodech Praha 14 (10 bytů) a Praha 19 (21 bytů).

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2012 až 2017

Stavební povolení

Ve sledovaném období bylo v hl. m. Praze vydáno celkem 3 675 stavebních povolení a ohlášení. Oproti stejnému období minulého roku se jednalo o pokles o 2,4 %, zatímco na celorepublikové úrovni byl zaznamenán nárůst (o 2,6 %). Více stavebních povolení a ohlášení bylo vydáno na budovy bytové (1 865), ačkoliv se jednalo o meziroční snížení o 10,2 %, než na budovy nebytové (1 134), kde došlo naopak k meziročnímu zvýšení o 15,7 %. Meziročně méně stavebních ohlášení a povolení bylo vydáno také na ochranu životního prostředí (o 17,9 % méně).

Orientační hodnota staveb

V hl. m. Praze činila orientační hodnota staveb v 1. až 3. čtvrtletí 2017 22 503 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu její hodnoty o 18,0 %, což kopírovalo nárůst na republikové úrovni (o 23,9 %). Orientační hodnota budov představovala 19 680 mil. Kč, z čehož 57,7 % byla hodnota budov bytových. Meziročně se o 19,0 % snížila orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí, z 589 mil. Kč na 477 mil. Kč.

 

Poznámky:

Údaje za 1. až 3. čtvrtletí 2017 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu .pdf