Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 7. 2019

 

8. 8. 2019

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 7. meziročně snížil o 0,13 procentního bodu a dosáhl výše 2,01 %. Meziměsíčně, tedy oproti červnu 2019, se jeho hodnota zvýšila o 0,14 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně zvýšila ve všech krajích, nejnižší byla v Pardubickém kraji (1,88 %), druhé místo zaujal Jihočeský kraj (1,89 %), třetí místo kraj hl. m. Praha (2,01 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti červnu 2019) zvýšil o 0,15 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,72 %. Celkové zvýšení podílu nezaměstnaných do jisté míry ovlivnila zvýšená evidence absolventů škol na úřadech práce.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě ke konci července 2019 činil  18 895 osob, z toho bylo 10 183 žen. Meziročně ubylo v evidenci 1,4 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti červnu 2019 přibylo v evidenci 1 124 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti červenci 2018) vzrostl o 19,3 % na evidovaných 74 296 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 591 volných pracovních míst.

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)