Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 5. 2019

 

10. 6. 2019

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 5. meziročně snížil o 0,17 procentního bodu a dosáhl výše 1,87 %. Meziměsíčně, tedy oproti dubnu 2019, se jeho hodnota nezměnila.

V mezikrajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně snížila ve všech ostatních krajích, nejnižší byla v Pardubickém kraji (1,68 %), druhé místo zaujal Jihočeský kraj (1,78 %), třetí místo pak Plzský kraj (1,85 %). Kraj hl. m. Praha s hodnotou 1,87 % dosáhl čtvrtého místa. V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti dubnu 2019) snížil o 0,13 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,62 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě ke konci května 2019 činil  17 821 osob, z toho bylo 9 218 žen. Meziročně ubylo v evidenci 1,7 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti dubnu 2019 ubylo v evidenci 92 nezaměstnaných. 

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti květnu 2018) vzrostl o 32,9 % na evidovaných 72 690 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 050 volných pracovních míst, důvodem jsou probíhající sezónní práce.

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)