Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 30. 4. 2021

 

7. 5. 2021


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí k 30. 4. 2021 podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 1,22 procentního bodu (p. b.) na 3,62 %. Meziměsíčně jeho hodnota klesla o 0,05 p. b.

V mezikrajském srovnání za měsíc duben dosáhl podíl nezaměstnaných osob nejnižší hodnoty v Pardubickém kraji (2,77 %), následně v Královéhradeckém (3,13 %) a kraji Vysočina (3,14 %). Naopak na konci žebříčku stály kraje Karlovarský (5,96 %), Ústecký (5,96 %) a Moravskoslezský (5,82 %). Meziměsíčně, tj. oproti březnu 2021 hodnota tohoto ukazatele ve všech krajích klesla. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v Kraji Vysočina (-0,23 p. b.), následně v krajích Pardubickém (-0,23 p. b.) a Jihomoravském (-0,22 p. b.). V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 4,10 %, meziměsíčně tak klesl o 0,13 p. b.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci dubna 2021 v hlavním městě 33 352 osob, z toho bylo 17 161 žen. Meziročně, tj. oproti dubnu 2020 přibylo v evidenci 10 931 (tj. 48,8 %) zájemců o práci. Meziměsíčně ubylo v evidenci 260 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 12 011 (tj. o 15,3 %) na evidovaných 90 690 míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 305 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 30. 4. 2021 v hl. m. Praze připadla 2,7 evidovaná pracovní místa, což bylo s Plzeňským (2,5 místa) a Pardubickým krajem (2,0 místa) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,3 míst), Karlovarském (0,4 míst), Olomouckém a Ústeckém kraji (0,5 míst).

 

Obrázek: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2020 a 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu
MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Aktuální data o uchazečích a nezaměstnaných k 30. 4. 2021