Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 3. 2019

 

8. 4. 2019

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 3. meziročně snížil o 0,24 procentního bodu a dosáhl výše 1,91 %. Meziměsíčně, tedy oproti únoru 2019, se jeho hodnota snížila o 0,04 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v hl. m. Praze (1,91 %), na druhém místě se umístil Plzeňský kraj (2,07 %) a třetí místo zaujal Pardubický kraj (2,11 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti únoru 2019) snížil o 0,21 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,99 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil ke konci března 2019 18 254 osob, z toho bylo 9 442 žen. Meziročně ubylo v evidenci téměř 2,2 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti únoru 2019 ubylo v evidenci 338 nezaměstnaných. 

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti únoru 2019) vzrostl o 42,3 % na evidovaných 68 946 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 462 volných pracovních míst.

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)