Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 12. 2020

 

8. 1. 2021

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2020 podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 1,61 procentního bodu (p. b.) na 3,51 %. Meziměsíčně se jeho hodnota zvýšila o 0,07 p. b.

V mezikrajském srovnání za prosinec dosáhl podíl nezaměstnaných osob nejnižší hodnoty v Pardubickém kraji (2,92 %), následně v Královéhradeckém (3,11 %) a Jihočeském kraji (3,19 %). Naopak na konci žebříčku stály kraje Moravskoslezský (5,55 %), Ústecký (5,46 %) a Karlovarský (5,45 %). Meziměsíčně, tj. oproti listopadu 2020 se hodnota tohoto ukazatele zvýšila ve všech krajích. K nejnižšímu zvýšení došlo v hl. m. Praze (+0,07 p. b.), naopak nejvíce se uvedený podíl zvýšil v Jihočeském kraji (+0,41 p. b.). V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 4,02 %, meziměsíčně tak vzrostl o 0,26 p. b.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci prosince 2020 v hlavním městě 32 107 osob, z toho bylo 16 466 žen. Meziročně, tj. oproti prosinci 2019 přibylo v evidenci 14 152 zájemců o práci. Meziměsíčně přibylo v evidenci 634 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 9,1 % na evidovaných 81 719 míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 2 107 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 12. 2020 v hl. m. Praze připadla 2,5 evidovaná pracovní místa, což bylo s Pardubickým krajem (2,0 místa) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,3 míst), Karlovarském, Olomouckém (0,4 míst) a Ústeckém  kraji (0,5 míst).

Obrázek: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2019 a 2020

_____________________

 

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu
MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Aktuální data o nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci ÚP