Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 10. 2020

 

4. 11. 2020

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí Podíl nezaměstnaných osob“ v hl. m. Praze k 31. 10. 2020 meziročně vzrostl o 1,51 procentního bodu (p. b.) na 3,42 %. Meziměsíčně, tedy oproti září 2020, se jeho hodnota zvýšila o 0,02 p. b., jednalo se tak o nejvyšší nárůst v rámci krajů.

V mezikrajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně zvýšila kromě hl. m. Prahy pouze v Karlovarském kraji. V žíjnu byla nejnižší hodnota v Pardubickém kraji (2,48 %), poté v Jihočeském kraji (2,65 %), následně pak v Královéhradeckém kraji (2,83 %).

Na druhé straně žebříčku stály opět kraje Moravskoslezský a Ústecký, které měly podíl nezaměstnaných osob nejvyšší (5,28 % a 5,23 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti září 2020) klesl o 0,07 procentního bodu na hodnotu 3,70 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci října 2020 v hlavním městě 31 302 osob, z toho bylo 15 965 žen. Meziročně přibylo v evidenci 13 317 zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti září 2020 přibylo v evidenci 246 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti říjnu 2019) vzrostl o 12,8 % na evidovaných 81 479 míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 518 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 10. 2020 v hl. m. Praze připadlo 2,6 evidovaných pracovních míst, což bylo s Pardubickým krajem (2,2 míst) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,3 míst), Karlovarském, Ústeckém a Olomouckém kraji (0,5 míst).

Obrázek: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2019 a 2020

_____________________

 

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu
MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Aktuální data o nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci ÚP