Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 10. 2019

 

8. 11. 2019

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 10. meziročně snížil o 0,08 procentního bodu a dosáhl výše 1,91 %. Meziměsíčně, tedy oproti září 2019, se jeho hodnota snížila o 0,06 procentního bodu.

V krajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně ve všech krajích mimo Karlovarského snížila. Nejnižší hodnota byla opětovně v Pardubickém kraji (1,81 %), následoval Jihočeský kraj (1,84 %), třetí místo zaujal kraj hl. m. Praha (1,91 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti září 2019) poklesl o 0,08 procentního bodu na hodnotu 2,59 %. Pokles nezaměstnanosti v měsíci říjnu byl do jisté míry ještě ovlivněn začátkem nového školního roku a začátkem nových sezónních prací.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě ke konci října 2019 činil 17 985 osob, z toho bylo 9 553 žen. Meziročně ubylo v evidenci tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti září 2019 ubylo v evidenci 530 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti říjnu 2018) vzrostl o 14,3 % na evidovaných 72 231 volných míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 3 490 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání v hl. m. Praze k 31. 10. 2019 připadlo 4,4 evidovaných pracovních míst. Nejvíce evidovaných pracovních míst na jednoho dosažitelného nezaměstnaného bylo v Plzeňském kraji (5,0 míst), nejméně pak v Moravskoslezském kraji (0,5 míst).

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)