Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 1. 2021

 

5. 2. 2021


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 1. 2021 podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 1,69 procentního bodu (p. b.) na 3,63 %. Meziměsíčně se jeho hodnota zvýšila o 0,12 p. b.

V mezikrajském srovnání za leden dosáhl podíl nezaměstnaných osob nejnižší hodnoty v Pardubickém kraji (3,17 %), následně v Královéhradeckém (3,32 %) a Zlínském kraji (3,44 %). Naopak na konci žebříčku stály kraje Karlovarský (5,85 %), Moravskoslezský (5,83 %) a Ústecký (5,79 %). Meziměsíčně, tj. oproti prosinci 2020 se hodnota tohoto ukazatele zvýšila ve všech krajích. K nejnižšímu zvýšení došlo v hl. m. Praze (+0,12 p. b.), poté v Královéhradeckém (+0,21 p. b.) a Středočeském (+0,22 p. b.) kraji. Naopak nejvíce se uvedený podíl zvýšil v Karlovarském kraji (+0,40 p. b.), následně v Jihočeském (+0,38 p. b.) a Ústeckém (0,33 p. b.) kraji. V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 4,27 %, meziměsíčně tak vzrostl o 0,25 p. b.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci ledna 2021 v hlavním městě 33 217 osob, z toho bylo 16 986 žen. Meziročně, tj. oproti lednu 2020 přibylo v evidenci 14 827 (tj. 80,6 %) zájemců o práci. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 110 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 9 748 (tj. o 13,2 %) na evidovaných 83 735 míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 2 016 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 1. 2021 v hl. m. Praze připadla 2,5 evidovaná pracovní místa, což bylo s Pardubickým a Plzeňským krajem (1,9 místa) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,3 míst), Karlovarském, Olomouckém a Ústeckém kraji (0,4 míst).

 

Obrázek: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2020 a 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu
MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Aktuální data o uchazečích a nezaměstnaných k 31.1.2021