Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 29. 2. 2020

 

9. 3. 2020

Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 29. 2. 2020

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí Podíl nezaměstnaných osob“ v hl. m. Praze k 29. 2. 2020 meziročně zůstal na stejné výši 1,95 %. Meziměsíčně, tedy oproti lednu 2020, jeho hodnota zůstala taktéž na stejné úrovni.

V republikovém srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně v ostatních krajích snížila. Tento pokles byl mírný, pohyboval se od -0,09 procentního bodu ve Zlínském kraji po -0,02 p. b. v Libereckém a Královéhradeckém kraji. V krajském srovnání nejnižší lednová hodnota byla v kraji Hl. m. Praha (1,95 %), druhé místo zaujal Pardubický kraj (2,36 %), třetí místo Zlínský kraj (2,48 %). Nejvyšší hodnoty pak dosáhl opět Moravskoslezský kraj (4,58 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti lednu 2020) klesl o 0,04 procentního bodu na hodnotu 3,03 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil ke konci února 2020 celkem 18 423 osob, z toho bylo 9 434 žen. Meziročně ubylo v evidenci 169 zájemců o práci.  Meziměsíčně, tedy oproti lednu 2020, přibylo v evidenci 33 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti únoru 2019) vzrostl o 14,2 % na evidovaných 77 123 míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 3 136 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 29. 2. 2020 v hl. m. Praze připadlo 4,6 evidovaných pracovních míst, což bylo nejvíce v krajském srovnání, nejméně pak v Moravskoslezském kraji 0,4 míst.

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).
Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

  • Aktuální data o nezaměstnaných z evidence úřadů práce v Praze k 29.2.2020
  • Text aktuality ve formátu .pdf