Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 1. 2020

 

10. 2. 2020

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel "Podíl nezaměstnaných osob" v hl. m. Praze k 31. 1. 2020 meziročně snížil o 0,04 procentního bodu a dosáhl výše 1,94 %. Meziměsíčně, tedy oproti prosinci 2019, se jeho hodnota zvýšila o 0,04 procentního bodu.

V republikovém srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně ve všech krajích zvýšila, což bylo do jisté míry způsobeno ukončením některých sezonních prací koncem roku. V krajském srovnání byla nejnižší lednová hodnota v hl. m. Praze (1,94 %), poté v Pardubickém kraji (2,41 %), třetí místo zaujal Královéhradecký kraj (2,56 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti prosinci 2019) vzrostl o 0,2 procentního bodu na hodnotu 3,07 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě ke konci ledna 2020 činil 18 390 osob, z toho bylo 9 566 žen. Meziročně ubylo v evidenci 518 zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti prosinci 2019 přibylo v evidenci 435 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti lednu 2019) vzrostl o 6,9 % na evidovaných 73 987 volných míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 918 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání v hl. m. Praze k 31. 1. 2020 připadlo 4,4 evidovaných pracovních míst, což bylo nejvíce v mezikrajském srovnání. Naopak nejméně evidovaných pracovních míst na jednoho dosažitelného nezaměstnaného bylo v Moravskoslezském kraji (0,5 míst).

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)