Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 30. 9. 2020

 

2. 10. 2020

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí Podíl nezaměstnaných osob“ v hl. m. Praze k 30. 9. 2020 meziročně vzrostl o 1,43 procentního bodu (p. b.) na 3,40 %. Meziměsíčně, tedy oproti srpnu 2020, se jeho hodnota zvýšila o 0,06 p. b., jednalo se tak o nejvyšší nárůst v rámci krajů.

V mezikrajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně zvýšila kromě hl. m. Prahy pouze ve Středočeském kraji. V září byla nejnižší hodnota v Pardubickém kraji (2,56 %), poté v Jihočeském kraji (2,70 %), následně pak v Královéhradeckém kraji (2,91 %).

Na druhé straně žebříčku stály opět kraje Moravskoslezský a Ústecký, které měly podíl nezaměstnaných osob nejvyšší (5,42 % a 5,41 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti srpnu 2020) klesl o 0,05 procentního bodu na hodnotu 3,77 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci září 2020 v hlavním městě 31 056 osob, z toho bylo 15 853 žen. Meziročně přibylo v evidenci 12 541 zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti srpnu 2020 přibylo v evidenci 500 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti září 2020) vzrostl o 5,6 % na evidovaných 79 961 míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 6 783 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 30. 9. 2020 v hl. m. Praze připadlo 2,6 evidovaných pracovních míst, což bylo s Pardubickým krajem (2,3 míst) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,3 míst), Ústeckém, Olomouckém a Karlovarském kraji (0,5 míst).

Obrázek: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2019 a 2020

_____________________

 

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu
MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Aktuální data o nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci ÚP