Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 30. 6. 2019

 

9. 7. 2019

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 30. 6. meziročně snížil o 0,14 procentního bodu a dosáhl výše 1,87 %. Meziměsíčně, tedy oproti květnu 2019, se jeho hodnota nezměnila.

V mezikrajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně snížila ve všech ostatních krajích s výjimkou Plzeňského kraje, nejnižší byla v Pardubickém kraji (1,66 %), druhé místo zaujal Jihočeský kraj (1,74 %), třetí místo pak hl. m. Praha (1,87 %). V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti květnu 2019) snížil o 0,06 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,57 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě ke konci června 2019 činil  17 771 osob, z toho bylo 9 314 žen. Meziročně ubylo v evidenci 1,5 tisíce zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti květnu 2019 ubylo v evidenci 50 nezaměstnaných. 

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti červnu 2018) vzrostl o 22,3 % na evidovaných 72 690 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 15 volných pracovních míst.

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

 

 

 

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)