Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 30. 4. 2020

 

7. 5. 2020

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí Podíl nezaměstnaných osob“ v hl. m. Praze k 30. 4. 2020 meziročně vzrostl o 0,53 p. b. na 2,40 %. Meziměsíčně, tedy oproti březnu 2020, se jeho hodnota zvýšila o 0,42 procentního bodu.

V republikovém srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně ve všech krajích zvýšila. V krajském srovnání byla nejnižší dubnová hodnota v kraji Hl. m. Praha (2,40 %), poté v Pardubickém kraji (2,53 %), následně pak v Královéhradeckém kraji (2,82 %).

Na druhé straně žebříčku stály opět kraje Moravskoslezský a Ústecký, které měly podíl nezaměstnaných osob nejvyšší (5,04 % a 4,75 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti březnu 2020) vzrostl o 0,43 procentního bodu na hodnotu 3,44 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci dubna 2020 v hlavním městě 22 421 osob, z toho bylo 11 434 žen. Meziročně přibylo v evidenci 4 508 zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti březnu 2020 přibylo v evidenci 3 633 nezaměstnaných. 

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti dubnu 2019) vzrostl o 11,4 % na evidovaných 78 679 míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 1 428 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 30. 4. 2020 v hl. m. Praze připadlo 3,5 evidovaných pracovních míst, což bylo nejvíce v krajském srovnání. Na druhém místě byl Plzeňský kraj (2,8 míst). Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,4 míst), Ústeckém, Olomouckém a Karlovarském kraji (0,6 míst).

_____________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu
MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Aktuální data o nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci ÚP