On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) - slouží respondentům pro vyplňování výkazů prostřednictvím internetu;

Výkazy podle IČO - aplikace, ve které po zadání IČO snadno zjistíte, jaké výkazy máte vyplnit;

O výkazech - proč vyplňovat výkazy, návod na vyplnění, vzory výkazů, kontakty, kam se můžete obrátit, nejčastější dotazy a další užitečné informace pro respondenty;

Termíny předkládání výkazů - přehledný kalendář termínů, kdy odesílat výkazy do ČSÚ;

Program statistických zjišťování - seznam všech statistických zjišťování na daný rok a jejich popis;

Šetření u domácností - druhy, metodika a způsob šetření, vyhledávání druhu šetření a tazatele podle adresy;

Ověření tazatele - pro zvýšení důvěryhodnosti vydává ČSÚ tazatelům "průkaz tazatele", pomocí kterého prokazují své oprávnění k práci pro ČSÚ. Pomocí identifikačního kódu průkazu lze ověřit pořadové číslo, platnost průkazu a vybrané osobní údaje tazatele, které lze porovnat s občanským průkazem a písemným pověřením tazatele;

Demografická hlášení - informace ke stažení, elektronické pořizování výkazů - hlášení o uzavření manželství, o rozvodu, o narození, o úmrtí;

Intrastat - základní pokyny, informace a podklady k praktickému provádění statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie;

Jiné formy sběru dat - administrativní data a scanner data.