Třetí, poslední vlna dopisů s Oznámením o zpravodajské povinnosti

 

Dne 24. ledna byla respondentům zaslána třetí, poslední vlna dopisů s Oznámením o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Do této vlny byly zařazeny subjekty, které mají povinnost zejména pro roční výkazy a výkazy s termínem předložení od druhé poloviny března.

 
Hlavním smyslem Oznámení je informovat subjekty o povinnosti předložit data, a to za konkrétní výkazy. V Oznámení jsou uvedeny i hlavní informace o způsobu předání dat v elektronické podobě, kontaktní osoby a termíny předání.