Přímé zjišťování 3 Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Přímé zjišťování 3

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenové úrovni a parametrech bytových nemovitostí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu spotřebitelských cen/životních nákladů, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí. Nepokrývá ceny bytových nemovitostí šetřených výkazem Ceny NB 1-04.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny a parametry bytových nemovitostí.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Realitní kanceláře a jiné ekonomické subjekty zabývající se prodejem bytových nemovitostí s převažující činností podle CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32016R0792