Oznámení o zpravodajské povinnosti

 

První informaci o tom, jaké výkazy máte vyplnit, se dozvíte z dopisu s Oznámením o zpravodajské povinnosti, který posíláme respondentům začátkem kalendářního roku. Přehled Vašich výkazů lze také nalézt po zadání Vašeho IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“. Zde si můžete vybrat, jednu ze dvou variant pro elektronické vyplnění výkazů. Můžete využít online aplikaci „DANTE WEB“ či vyplnitelný PDF formulář.